Ride to Berlin // Przejażdżka do Berlina

in #actifit2 years ago

[EN]
Saturday's behind us. My wife and I knew from the morning we wouldn't be sitting at home. My wife came up with the idea that we should go to Berlin for... walk. It was a very good idea! I took the dog out, we ate breakfast and went to the train.

My daughter was very happy with the train. In fact, for her it was a novelty, because we usually go by car everywhere. In Berlin we strolled through the Lichterfelde district. It is clear that the city is alive. There were a lot of people shopping at the marketplace, where you could buy fresh fruit and vegetables.


Petrus-Kirche (Berlin-Lichterfelde)

We also passed by the Evangelical Church. I like neo-Gothic buildings, so I took a picture right away. My wife and I also wanted to see what he looked like inside, but as you can see in the picture below, there is no overflow in the Evangelical churches.


Petrus-Kirche Church altar

Stands with cheese, meat and doughnuts caught our attention. Everything came from local traders, not the same as in our city - everything from markets...

Later, we returned by train to the house where we had dinner, I did a quest in Splinterlands and then I had an evening walk with my dog.


[PL] Sobota za nami. Od rana z żoną wiedzieliśmy, że nie będziemy siedzieć w domu. Żona wpadła na pomysł żebyśmy pojechali do Berlina na... spacer. Był to bardzo dobry pomysł! Ja wyprowadziłem psa, zjedliśmy śniadanie i poszliśmy na pociąg.

Córka była bardzo zadowolona z jazdy pociągiem. W sumie dla niej to była nowość, bo zwykle wszędzie poruszamy się samochodem. W Berlinie pospacerowaliśmy po dzielnicy Lichterfelde. Odrazu widać, że miasto żyje. Było pełno osób robiących zakupy na targowisku, gdzie można było kupić świeże owoce i warzywa.


Petrus-Kirche (Berlin-Lichterfelde)

Przechodziliśmy również obok kościoła ewangelickiego. Lubię budowle neogotyckie, więc odrazu zrobiłem zdjęcie. Również chcieliśmy z żoną zobaczyć jak wygląda w środku, ale jak widać na poniższej fotografii przesytu w kościołach ewangelickich nie ma.


Ołtarz kościoła Petrus-Kirche

Naszą uwagę przykuły stoiska z serami, mięsem i pączkami. Wszystko pochodziło od lokalnych handlowców, nie to co w naszym mieście - wszystko z marketów...

Później wróciliśmy z powrotem pociągiem do domu, w którym zjedliśmy obiad, zrobiłem w Splinterlands questa a później zaliczyłem jeszcze wieczorny spacer z psem.

11075
Daily Activity

Sort:  

Hi Friend,
I love thr photos you shared and count of 11075 is great. Keep on actifitting and have a great new year.

rulersig2.jpg@Actifit Moderator

Thank you very much and a happy New Year!

Posted using Partiko Android

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 71 AFIT tokens for your effort in reaching 11075 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 0.63% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:


Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial