Daily Raport... jesteśmy nieprzemakalni, jesteśmy normalni... [PL/EN]

in #actifit9 months ago

EFFECTS.jpg

Myślę, że dziś najlepiej pasowały do nas słowa piosenki Sztywny Pal Azji "Nieprzemakalni". Jak łatwo się domyślić ciągle pada, przez anomalie pogodowe jakie miały miejsce w zeszły roku w Belgii trochę odwykliśmy od deszczu, a trzeba przyznać, że taka pogoda dominuje w tym małym kraju. Pomimo deszczu wyszliśmy dziś pieszo do centrum miasta po twaróg do ruskiego sklepu. Wiele razy się zastanawialiśmy jak ten sklep się utrzymuje, bo nie ma wielu Rosjan w Mons (chyba, że się dobrze kryją), co prawda można tam również kupić niektóre polskie i rumuńskie produkty, ale są one w mniejszości i w śladowych ilościach. Po drodze trafiliśmy na nową rzeźbę przed kolegiatą Sainte-Waudru oraz osiedle dla ptaków. Trzeba przyznać, że to dość ciekawe konstrukcje.
Pod wieczór pojechałem jeszcze na basen, tym razem do mierzenia dystansu wziąłem Garmin Vivoactive 3 i muszę przyznać, że jestem z niego bardziej zadowolony, chociaż pomiar nie był idealny, ale dużo bardziej odpowiadał temu co przepłynąłem. Jutro ma być w końcu słonecznie więc planuję rower.

ENG I think that today the lyrics of the song Sztywny Pal Azji "Nieprzemakalni", fit us best. It is to guess it was raining, because of the weather anomalies that took place last year in Belgium, we are a little bit distracted from the rain, and we must admit that such weather dominates in this small country. Despite the rain, we went out today on foot to the city centre to get some quark from Russian shop. Many times we wondered how this shop is going to earn for itself, because there aren't many Russians in Mons (unless they are well hidden), although you can also buy some Polish and Romanian products there, but they are in a minority. On the way we found a new sculpture in front of the collegiate church of Sainte-Waudru and a bird housing estate. We must admit that these are quite interesting constructions.
In the evening I went to the swimming pool, this time to measure the distance I took Garmin Vivoactive 3 and I must admit that I am more satisfied with it, although the measurement was not perfect, but it was much more accurate. Tomorrow is finally going to be sunny so I am planning a bike.

DSC_2198.JPG

DSC_2199.JPG

DSC_2200.JPG

DSC_2204.JPG

DSC_2205.JPG


My 2020 goals:

SportGoalDone%
Walking2000 km122,98 km (+8,25 km)6,15 %
Cycling2500 km40,32 km1,61 %
Running1500 km112,03 km7,47 %


screenshotdocs.google.com2020.02.0421_07_31.jpg


It was my Actifit Report #528 Don't stop me now! Keep going!14566
Daily Activity, Swimming, Walking

Sort:  

Congrats on providing Proof of Activity via your Actifit report!

You have accordingly been rewarded 277.55 AFIT tokens for your effort in reaching 14566 activity, as well as your user rank and report quality!
You also received an 4.02% upvote via @actifit account.
The following boosts were applied to your post:

Rank Bag - L2
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L3
+ 10 % User Rank
Rank Bag - L1
+ 10 % User Rank
Friend Ranker - L2
+ 1.5 User Rank
Thanks to your friend @vesytz
Protein Shake - L2
+ 15 % AFIT
Protein Shake - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sports Hat - L3
+ 15 % AFIT
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Protein Shake - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L1
+ 15 % AFIT
Sports Hat - L2
+ 15 % AFIT
Friend Boost - L2
+ 12 % AFIT
+ 5 % AFIT
Friend Boost - L3
+ 15 % AFIT
+ 10 % AFIT
Water Bottle - L1
+ 5 AFIT
Water Bottle - L2
+ 10 AFIT
Running Shoes - L1
+ 10 AFIT
Water Bottle - L3
+ 20 AFIT
Running Shoes - L2
+ 15 AFIT
Running Shoes - L3
+ 20 AFIT
Sports Drink - L2
+ 4.5 % SPORTS
Sunglasses - L1
+ 15 % AFIT
+ 1 % SPORTS
Sunglasses - L2
+ 15 % AFIT
+ 1.5 % SPORTS
Sunglasses - L3
+ 15 % AFIT
+ 2 % SPORTS
Sports Drink - L1
+ 3 % SPORTS
Sports Drink - L3
+ 6 % SPORTS
Boosts increased your AFIT earnings by 198.5300 AFIT

Actifit rewards and upvotes are based on your:

  • User rank: which depends on your delegated SP, accumulated AFIT tokens, rewarded post count, recent rewarded activity and owned AFITX.
  • Post score: which depends on your activity count, post content, post upvotes, quality comments, moderator review and user rank.

To improve your user rank, delegate more, pile up more AFIT and AFITX tokens, and post more.
To improve your post score, get to the max activity count, work on improving your post content, improve your user rank, engage with the community to get more upvotes and quality comments.

Actifit is a Steem Witness. If you believe in our project, consider voting for us

rulersig2.jpg
Vote for Actifit as a Witness
Chat with us on discord | Visit our website
Download on playstore | Download on app store
FAQs | Text Tutorial | Video Tutorial