Around The World: Challenge - #49

in #aroundworld25 days ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

All week I "wade" the roads in the south of Bohemia and I still see the same places. In the evening I sit for a while at the PC and look at pictures from foreign regions.Welcome to the announcement of the 49th round of a simple photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭What would you say if I wanted to pay you something for these pictures? You have a chance. Just sign up for this little competition :-).

There is only one rule for participating in the competition. Use a tag

#aroundworld

There are a few additions:

  • write the mark in one of the first five places
  • for my better overview, insert a link to the competition photo in the comments to this article
  • provide a photo of the photo where it was taken (place, city, country)

What do you need a description of where the photo was taken?
It's simple. I want to know what part of the world I'm looking at :-)

And will I get anything out of it?
Of course. In addition to the regular prize for an article published on Hive, the following prizes await the winner:

First place … 1 HBD
Second place … 0.6 HBD
Third place … 0.4 HBD

If your competition photo is part of the daily report for Actifit, the winning images will receive the following additional prize:

First place … 100 AFIT
Second place … 60 AFIT
Third place … 40 AFIT

So take diligent photos and send photos to see more than "just" South Bohemia :-)


And the usual addition at the end. This competition round will end on April 23, 2021 at 20:00 CET


linka.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveCelý týden „brázdím“ silnice na jihu Čech a vidím stále stejná místa. Večer sednu na chvíli k PC a dívám se na obrázky z cizích krajů.Vítejte u vyhlášení 49 kola jednoduché fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Co byste řekli tomu, že vám chci za tyto obrázky něco zaplatit? Máte šanci. Stačí se přihlásit do této malé soutěže :-).

Pro účast na soutěži platí jediné pravidlo. Použít značku

#aroundworld

K tomu ještě pár dodatků:

  • značku napište na jednom z prvních pěti míst
  • pro můj lepší přehled vložte odkaz na soutěžní fotografii do komentářů k tomuto článku
  • fotografii opatřete popisem, kde byla pořízena (místo, město, země)

Na co potřebuješ popis místa pořízení fotografie?
To je prosté. Chci vědět, na kterou část světa se dívám:-)

A budu z toho něco mít?
Samozřejmě. Kromě běžné odměny za článek uveřejněný na Hive, čekají na vítěze tyto odměny:

První místo … 1 HBD
Druhé místo … 0.6 HBD
Třetí místo … 0.4 HBD

Pokud bude vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro Actifit, obdrží vítězné obrázky navíc tuto odměnu:

První místo … 100 AFIT
Druhé místo … 60 AFIT
Třetí místo … 40 AFIT

Tak pilně foťte a posílejte fotografie abych viděl víc než "jen" jižní Čechy :-)


A obvyklý dodatek na závěr. Toto soutěžní kolo bude ukončeno 23.4.2021 ve 20:00 SEČ

Sort:  

Dobře to děláš.
!BEER

Doufejme :-)
!BEER


Hey @krakonos, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.


Hey @bucipuci, here is a little bit of BEER from @krakonos for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.