London Eye👀👀👁️👁️ Лондонското око👀👀👁️👁️

in #bulgarialast year (edited)

Знаете ли, че Лондонското око е високо 135 метра и една пълна обиколка отнема приблизително 30 минути. А кабините му са стъклени и имат 360° гледка, невероятно преживяване е да се качиш. Ако имам възможността бих се качила отново и отново.

Did you know that the London Eye is 135 meters high and the full tour takes approximately 30 minutes. And its cabins are glass and have a 360 ° view, to be on this attraction is one amazing experience. If I had the chance, I would go up again and again.

img_0.3794127901707428.jpg

img_0.5615374635975517.jpg

А няма да ви разказвам, че за да се качиш ти трябва поне час или час и половина време за да чакаш на опашка. В денят когато аз се качих чакахме 1ч и 15минути за да се качим като сумата за билет беше 20£, но наистина си заслужаваше, защото това е незабравимо.

And I will not tell you that to get on, you need at least an hour or an hour and a half to wait in line. The day I boarded we waited 1 hour and 15 minutes to board as the ticket price was £ 20, but it was really worth it because it's unforgettable.

img_0.772755825044726.jpg

img_0.42064559193425943.jpg

img_0.8631335785854262.jpg

А един интересен факт за колелото е, че точният брой на кабинките на колелото е 32, въпреки, че номерацията е от 1 до 33 - това е така, защото фаталният номер 13 е пропуснат заради суеверия.

And an interesting fact about the wheel is that the exact number of cabins is 32, although the numbering is from 1 to 33 - this is because the fatal number 13 was missed due to superstition.

img_0.42959968847230406.jpg

img_0.3890885224791712.jpg

Sort:  

Еха 😍 Уникално е 😍 Напомня ми на гледката от айфеловата кула 😍 Аз едва ли бих се качила, много ме е страх от високо 🤭

Знаеш ли така не изглежда толкова високо, но като застанеш под него и наистина се зачудваш дали наистина искаш да се качиш. Но веднъж престрашиш ли се и край, бий се качила още хиляди пъти 😍😍

Много е красиво жалко такива изживявания не са за мен. Поне на снимка мога да видя хихи. И въпреки страха от високо наистина гледката си заслужава.

Наистина си заслужаваше, като застанах на опашката колкото повече приближавах толкова по се отказвах, но не съжалявам че се качих. Тръпката е уникална просто 😍😍

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @tatyanachausheva.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more