Mahershala Ali, Apple TV+ İçin "Swan Song"un Başrolüne Geçecek - Haberler - Beyazperde.com

in #dlike9 months ago

Shared From Dlike

Green Book ve Moonlight filmleriyle Oscar alan oyuncu Mahershala Ali yeni film için Apple Tv+ ile anlaşmış. 

Apple Tv ciddi paralar harcamayı göze almış görünüyor. Filmin yapımcılığını Mahershala üstleniyor tabi ama arkasına güzel bir ekibi almış görünüyor.

Film Marvel evreninde geçecek, bu sektörde bir siyahi daha görmek gerekiyordu artık di mi zaten :))

Wesley Snipes ne oldu ya bunu görünce aklıma o geliyor nedense...


Shared On DLIKE

Sort:  

Congratulations @hayalet! You have completed the following achievement on the Steem blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 60 posts. Your next target is to reach 70 posts.

You can view your badges on your Steem Board and compare to others on the Steem Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Vote for @Steemitboard as a witness to get one more award and increased upvotes!