Любимо местенце My fave place

in #ecency2 years ago

Обичам да се разхождам по жълтите павета на София. Безброй забележителности, интересни сгради и много интересни хора по улиците. На всеки ъгъл е има по някой творец, певци, танцьори и какви ли още не.. 🎤🧑‍🎤💃🕺🎶🎶

I like to walk on the yellow cobblestones of Sofia. Countless sights, interesting buildings and many interesting people on the streets. On every corner there is an artists, singers, dancers and many more .. 🎤🧑‍🎤💃🕺🎶🎶

img_0.9558687686214217.jpg