You are viewing a single comment's thread from:

RE: ROZMOWY Z SYNEM. CZĘŚĆ SIÓDMA.

in #engrave3 years ago

Twoje rozmowy z synem jak zawsze poprawiają humor na cały dzień.
BTW wygląda na eleganta więc nie ubieraj go jak "mamałygę" bo Cię zaatakuje "okrutna pietruszka" :D

Sort:  

dzięki @lesiopm! 😆

czuje, że byście się w wielu męskich kwestiach zrozumieli (sądząc po Twoim ostatnim tekście).
też nie macie łatwo z tą modą i fryzurami 😄