FOOD SERIES #31 Stir-fried Water Spinach with Beef By Alice

in #food10 months ago (edited)

One of Vietnam's most popular dishes is stir-fried water spinach with beef . Water spinachis the most familiar vegetable here it is commonly grown in Asia or Southeast Asia. This is a cheapest vegetable, easiest, an image of rural Vietnam. It has appeared in many poems, Vietnamese people consider it as a simple village dish. A simple way of cooking water spinach is to stir fried it with beef and minced garlic (or boiled)
291BBE73-0FF4-458A-8FE3-819E862B9248.jpeg

Một trong những món ăn phổ biến nhất quen thuộc nhất của người Việt Nam đó chính là món rau muống xào với thịt bò. Rau muống là loại rau quen thuộc nhất ở đây, nó thường được trồng ở Châu Á hoặc Đông Nam Á. Đây là một loại rau rẻ nhất, dễ làm nhất, một hình ảnh rất nông thôn của Việt Nam. Hình ảnh rau muống đã xuất hiện trong nhiều bài thơ, người Việt Nam coi nó như một món ăn làng quê đơn giản. Một cách đơn giản để nấu rau muống là xào nó với thịt bò tỏi băm (hoặc luộc rau)

Ingredients:

  • Water Spinach
  • Beef
  • Fish sauce, salt , garlic, ginger , pepper, cooking oil, sodium glutamate
    39BE0352-3B60-4DCB-AE21-D8ED613ADAF7.jpeg

Thành phần
Rau muống
Thịt bò
Nước mắm, muối, tỏi, gừng, hạt tiêu, dầu ăn, mỳ chính

Step 1:

Washed and soaked water spinach in salt water in 20 mins, I have always washed vegetables with salt because salt has a good bactericidal effect. Then drain

Bước 1:
Rửa sạch và ngâm rau muống trong nước muối trong 20 phút, mình luôn rửa rau bằng muối vì muối có tác dụng diệt khuẩn rất tốt. Sau đó để ráo nước rồi xào nhé^^

Step 2:

Mixed beef together with fish sauce, salt ,, garlic, ginger , and pepper; stirred to dissolve the cooking spices. This is the marinating stage, it will help the beef to have a better flavor.
AB37F80D-EF85-4D3C-8300-D335E19B97CB.jpeg

Bước 2: Thịt bò trộn cùng với nước mắm, muối , tỏi, gừng và hạt tiêu; trộn đều để gia vị hòa tan. Đây là giai đoạn ướp thịt nó sẽ giúp thịt bò đậm đà hơn nhé.

Step 3:

Only stir-fried water spinach with garlic not onion , this is a mandatory spice for this dish. Minced the garlic into small pieces. Stir-fried the garlic with cooking oil over heat until it's lightly golden, cooked for 15 seconds.
FC2AFC9E-F31F-49BD-8A8D-7905A719E7E8.jpeg

Bước 3 : Rau muống xào với tỏi là hợp nhất, mình không xào nó với hành khô đâu, đây là gia vị bắt buộc cho món ăn này. Băm nhỏ tỏi thành miếng nhỏ. Xào tỏi với dầu ăn trên lửa cho đến khi vàng nhẹ, chiên trong 15 giây.

Step 4:

Add beef, stir quickly. Keep the cooking time really short, the best way to help the beef tender and the vegetables green and crispy - stir-fried them in a wok on a strong fire stirred constantly, It only took 2 minutes to stir fried beef, 2 minutes to stir fried vegetables.
4128496A-9B1F-4434-AB8A-C29D8EE08BAC.jpeg

Then mixed them together. Turn off the heat , this food is served with rice or noodles.
5B80069D-8FC4-4107-AF22-A298CF111CC6.jpeg
979F4A05-16C8-4835-8F5A-B2AB7584B03E.jpeg

Bước 4: Thêm thịt bò vào chảo nóng rồi xào nhanh. Giữ thời gian nấu thật ngắn, cách tốt nhất để giúp thịt bò mềm và rau xanh và giòn - xào chúng trong chảo chiên lửa lớn, đảo chúng liên tục, Chỉ mất 2 phút để xào thịt bò, 2 phút để xào rau . Sau đó trộn chúng lại với nhau. Tắt lửa, ăn với cơm hoặc mỳ vẫn luôn là tuyệt vời^^
FFEA9F8C-820E-41BD-804E-F2AF2A8981EC.jpeg
7953AFE9-FF26-4901-86F4-D3A728E781AE.jpeg

You should try this food ^^

All these photos belong to me

By @a-alice

Have a nice day ^^ Take care of yourself <3