Karl Ivan Zincir İle Sohbetler - Bir Dakika 16 Saniye Sessizlik

Karl İvan Zincir İle Sohbetler - Bir Dakika 16 Saniye

Sayın Zincir bugün neşeli görünüyorsunuz. Bunu neye borçlusunuz? Neden mutlusunuz?
Mutluluğunuza sebep olan nedir? Sizi keyiflendirecek ne olabilir? Burada olmak size keyif veriyor mu? İnternet ve insanlar sizi neden çekiyor?

creative-balloon-balloons-seaside-4516706.jpg
Photo by deniz cakmak from Pexels
Source

Karl İvan, Sadece 1 dakika 16 saniye istedi. "Hepsini cevaplandırmak istiyorum." dedi. Benimle 1 dakika 16 saniye sessizliğe var mısın? Sizden yalnızca sessizlik istiyorum.

Durdu ve sürenin geçmesini bekledi. Beklerken onu süzdü. Sessiz kalamayacağını biliyordu. Sıkılmıştı ve seslenecekti. Dayanamıyordu, insanlar sessizliğe dayanamıyordu. Öyle değil mi Morrie? İnsanlar daima Ivır zıvır bir şeyler gevelemek istiyordu. Yalnızca biraz sessizlik istediğinizin farkına varamıyorlardı. Karl, sustu. Mutluluğunun sebebinin ıvır zıvırdan uzak yaşamak olduğunu anladı.

O yalnızca düşüncelerini toplamak istiyordu. Diğerlerinin ise toplanması gereken evleri ve daima önemli olan sıradan işleri vardı.

Karl Ivan Zincir, bağırdı. Tanrı herkesin gönlüne göre versin. "Gölge etmeyin, başka ihsan istemem" dedi. Sizi Diyojen'e yönlendiriyorum diye seslendi.

Süzülen şahıs, anlamadı ve tekrar sorusunu yöneltti. Sayın Zincir mutluluğunuzu neye borçlusunuz?

Ivan, saatini kontrol etti. "Yalnızca bir dakika 16 saniye sessiz kalabilir miyiz?" dedi ve gitti. Giderken 1 dakika 16 saniye diye sayıklıyordu.

Karl Ivan Zincir.png
Source

Karl, dönmemek üzere gittiğini sanıyordu. Yanılıyordu, dönecekti. O, sadece bir giriş yapmıştı. Yalnızca farkında değildi. 1 dakika 16 saniyelik bir giriş...

Personal Blog: Deniz

Sort:  

Bu yazı Curation Collective Discord Sunucusunda küratörlere önerilmiş ve manuel inceleme sonrasında @c2-turkish topluluk hesabından oy ve reblog almıştır. @c-squared hesabı topluluk witness'ı olarak faaliyet göstermektedir. Projemizi desteklemek isterseniz bize buradan witness oyunuzu verebilirsiniz.
This post was shared in the #turkish-curation channel in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and reblogged by the @c2-turkish community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Congratulations @denizcakmak! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 3750 upvotes. Your next target is to reach 4000 upvotes.

You can view your badges on your board And compare to others on the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Project Activity Update