Jedyna szansa dla Polski!

in ZdP - PLlast month

Polska jest sceną walki obcych wywiadów oraz wojny korporacji finansowych, które korumpują patologicznych polityków i publicystów.

Tylko oddanie władzy Narodowi może uzdrowić sytuację, wprowadzając Demokrację Pryncypialną:

OBYWATELSKIE REFERENDA WIĄŻĄCE SEJM, SENAT, PREZYDENTA I SĄDY.

WYBORY BEZPOŚREDNIE NA: SĘDZIÓW OKRĘGOWYCH, PROKURATORÓW OKRĘGOWYCH I WOJEWODÓW.

PRAWO OBYWATELI DO SKRÓCENIA KADENCJI POSŁA I SENATORA, JEŚLI NIE WYPEŁNIA WOBEC WYBORCÓW OBIETNIC WYBORCZYCH.

Popierasz? To dołącz: https://zdp.org.pl/rejestracja-zdp
Zapoznaj się z naszym programem: https://zdp.org.pl/Nowa-Nadzieja.pdf
Przeczytaj projekt DEMOKRACJA PRYNCYPIALNA: http://demokracjapryncypialna.org/demokracja_pryncypialna.pdf
Opis narzędzia Ruch Społeczny PL: https://zrzutka.pl/ja2vv9
Nasz kanał na Discord: https://discord.gg/aJtPP7qWXX

Bogdan Morkisz
Prezes Zarządu
Zjednoczeni dla Polski

img_0.23835067811850896.jpg