You are viewing a single comment's thread from:

RE: TR 🇹🇷 Community Curation Report February - 01 - 2022

in CCHlast year

Vaavv yine çok güzel yazılar seçilmiş ve desteklenmiş gerçekten bu takdire şayan 🙏 destekleriniz ve emekleriniz için çok teşekkür ederim 🙏

Sort:  

Bu Harika yorum icin ben tesekkür ederim 🙂
!LUV
!LOLZ

Why should you never brush your teeth with your left hand?
A toothbrush works much better.

Credit: reddit
@baycan, I sent you an $LOLZ on behalf of @visionaer3003
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/4)

🙏🙏🙏🙏🦋