Day off with kids.

in Ladies of Hive3 months ago
Authored by @Pati

received_612174967356956.jpeg

Today is a day off from Rossmann, two sick children so they stayed in the house, husband on l4 for the youngest toddler. Outside pleasantly and relatively warm for an autumn day, we got permission from the doctor for a retirement walk if the boys do not have a fever. So we decided to take advantage of the opportunity and the four of us went to our garden.

received_512518554055834.jpeg

received_514120800238217.jpeg

Recently, I did not have much time to fulfill my garden duties (I am a secretary in the board of our allotment gardens) so I decided to catch up with the documentation, reply to e-mails from allotment gardeners, answer the phone just such an ordinary office work. From the backlog in the first place I had to bury the documents of the allotment holders, because during my absence there were several reshuffles on the plots, so the files of new allotment holders, we wait patiently until I put them in the right binder, and the folders of the old ones I will put in the archive.

received_519082309673748.jpeg

received_520162022954509.jpeg

received_538691141429715.jpeg

received_566927138456612.jpeg

I embraced the outstanding resolution regarding energy security in our garden and helped the president complete the documentation so that we could obtain subsidies from the district for the further development of the garden. Working in the board gives me a lot of satisfaction, despite the fact that it is not a paid job, because the salary is symbolic, I like to embrace such things, especially since I act for the good of the local community, and our garden has over 500 families in its composition. In the meantime, he sat with the little ones for some time on the new playground that my husband built, the playground is available to all allotment gardeners, generally something is still happening in our garden, the president has a lot of ideas about diligently implementing them in the economic system, we rarely use the services of the company and most of the work is carried out by the force of our own hands.

received_572645107956664.jpeg

received_659831632391519.jpeg

received_662586265385749.jpeg

Today, my husband embraced the bushes on the board and formed them into balls to improve the efficiency of our new photovoltaic installation in the garden. Apparently we were not long in the garden because from 11 to 15 but during these 4 hours we did a lot of things, we also spent a nice time with our friends and acquaintances from the garden. The time spent in the garden always has a positive effect on all of us, after work we drove up to go shopping, we came home slightly tired but we promised the children a fish and chips for dinner so when our Sarcia unpacked the shopping together with my spouse we started to prepare dinner.

received_667435678278460.jpeg

received_668440601379394.jpeg

received_673517997448212.jpeg

Together we always like to spend time together and prepared meals together not only are they created faster, but also tastes better. While the husband of breading the fish, I proceeded to fry the chips and already from the breaded pieces of fish. After making dinner, we were finally able to relax for a while , we did a small session of Killer Minds pp abroad. Like the day was loose and we had fun with our babies, but somehow we can already feel the weight of the coming winter and the feeling of fatigue associated with it.

received_674726543946499.jpeg

received_775721296842589.jpeg

received_782639126173790.jpeg

However, there is nothing to fall into depressive moods and you have to use what this beautiful time of year offers, today we will show you a few autumn shots from our small piece of heaven on earth, because this is the place our garden is for us, it is in it that we like to spend time the most at any time of the year, it is in it that we feel part of a larger community and this gives a lot of positive vibrations .

received_790962558835644.jpeg

received_841147167239028.jpeg

received_844430843672702.jpeg

This is where our oasis of peace is, I greet you warmly on this autumn day.


POLSKI:

received_844724233561937.jpeg

Dziś dzień wolny od Rossmanna, dwoje dzieci chorych więc zostali w domku, mąż na l4 na najmłodszego brzdąca. Na dworze przyjemnie i w miarę ciepło jak na jesienny dzień, dostaliśmy pozwolenie od Pani doktor na emerycki spacer jeśli chłopcy nie będą gorączkować. Postanowiliśmy wykorzystać więc okazję i pojechaliśmy we czwórkę do naszego ogrodu.

received_845933359912294.jpeg

received_848045556352901.jpeg

received_850781262594587.jpeg

Ostatnio nie miałam zbyt dużo czasu na wywiązanie się z obowiązków ogrodowych ( jestem sekretarzem w zarządzie naszych ogródków działkowych) więc postanowiłam nadrobić zaległości w dokumentacji, odpisać na maile od działkowców, odebrać telefony ot taka zwykłą pracą biurowa. Z zaległości na pierwszym miejscu musiałam pochować dokumenty działkowców , bo podczas mojej nieobecności nastąpiło kilka roszad na działkach więc teczki nowych działkowców, czekamy cierpliwie aż odłożę je do właściwego segregatora, a teczki starych umieszczę w archiwum.

received_858834581782871.jpeg

received_891662711797627.jpeg

received_1044412856225245.jpeg

received_1142156906676555.jpeg

Ogarnęłam zaległą uchwałę dotyczącą bezpieczeństwa energetycznego w naszym ogrodzie o pomogłam prezesowi skompletować dokumentację, abyśmy mogli pozyskać dotacje z okręgu na dalszy rozwój ogrodu. Praca w zarządzie daje mi sporo satysfakcji, mimo tego, że nie jest to praca zarobkowa, bo uposażenie jest symboliczne to lubię ogarniać takie rzeczy zwłaszcza, że działam dla dobra społeczności lokalnej, a nasz ogród ma w swoim składzie ponad 500 rodzin . W międzyczasie siedział z maluchami trochę czasu na nowym placu zabaw, który zbudował mój mąż, plac zabaw jest dostępny dla wszystkich działkowców, generalnie u nas w ogrodzie ciągle się coś dzieje, prezes ma dużo pomysłów o skrzętnie wprowadza je w życie systemem gospodarczym, rzadko korzystamy z usług firmy i większość prac realizujemy siłą własnych rąk.

received_1259316834903731.jpeg

received_1282841849185169.jpeg

received_1328759877871278.jpeg

received_1357386271331913.jpeg

Dziś mój mąż ogarnął przy okazji krzewy na zarządzie i formował je w kule, aby poprawić efektywność naszej nowej instalacji fotowoltaicznej na ogrodzie . Niby nie byliśmy długi w ogrodzie bo od 11 do 15 ale przez te 4 godzinki zrobiliśmy sporo rzeczy, spędziliśmy też miło czas z naszymi przyjaciółmi i znajomymi z ogrodu. Czas spędzony w ogrodzie zawsze korzystnie wpływa na nas wszystkich, po pracy podjechaliśmy na zakupy, do domu wróciliśmy lekko zmęczeni ale obiecaliśmy dzieciom rybkę z frytkami na obiad wiec gdy naszą Sarcia rozpakowała zakupy wspólnie z moim małżonkiem zaczęliśmy szykować obiad.

received_1419102565247173.jpeg

received_1431689147338965.jpeg

received_1454321458380331.jpeg

received_1551952255240949.jpeg

Razem zawsze raźniej lubimy spędzać razem czas a wspólnie przygotowany posiłki nie dość, że powstają szybciej to jeszcze smakuje jakoś lepiej. Podczas gdy mąż panierowania rybki, ja przystąpiłam do smażenia frytek i już z panierowanych kawałków ryby. Po zrobieniu obiadku w końcu mogliśmy chwilę odpocząć zrobiliśmy sobie mały seans Zabójczych Umysłów pp za granicami. Niby dzień był luźny i dobrze się bawiliśmy z naszymi szkrabami, ale jakoś już czuć ten ciężar nadchodzącej zimy i wiążące się z nią uczucie zmęczenia.

received_2363183393846257.jpeg

received_2876760335952072.jpeg

received_3066047467018612.jpeg

Nie ma jednak co popadać w depresyjne nastroje i trzeba korzystać z tego co oferuje ta piękna u kolorowa pora roku, dziś pokarzemy wam kilka ujęć jesiennych z naszego małego kawałka nieba na ziemi, bo właśnie takim miejscem jest dla nas nasz ogród to właśnie w nim najbardziej lubimy spędzać czas o każdej porze roku, to w nim czujemy się częścią większej społeczności a to daje dużo pozytywnych wibracji .

received_3150392505272004.jpeg

received_3225798110975722.jpeg

received_5822509684479019.jpeg

To tu jest nasza oaza spokoju, pozdrawiam was cieplutko w ten jesienny dzień.

received_7949214928482523.jpeg

Sort:  

View or trade LOH tokens.


@dragokazo, You have received 1.0000 LOH for posting in Ladies of Hive. We believe that you should be rewarded for the time and effort spent in creating articles. The goal is to encourage token holders to accumulate and hodl LOH tokens over a long period of time.

Hello @dragokazo!
I really enjoyed your quality content.
I want to let you know that you are appreciated.
This space is for you and me and the other wonderful ladies.
A weekly prompt is provided us via the weekly contest, but you can also post any article that you want.
Don't forget to engage the others. Others just post an article, leave, and the expect others to comment on their article, yet they don't engage others in their articles.
Please make this your own! I look forward to you post.
Again, WELCOME!

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @dragokazo.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Dear @dragokazo,
Your support for the current Hive Authentication Services proposal (#194) is much appreciated but it will expire in a few days!
May I ask you to review and support the new proposal (https://peakd.com/me/proposals/240) so I can continue to improve and maintain this service?
You can support the new proposal (#240) on Peakd, Ecency,

Hive.blog / https://wallet.hive.blog/proposals
or using HiveSigner.

Thank you!