Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 10 Results + Day 13 Schedule

in POLIAClast year

POLIAC1.png

Before you start today's reading, first stand up and take 25 steps, now get back to reading. In the course, it will be explained why these 25 steps were so important in Round 10. I invite you to join us for a brief recap.

[POL] Przed rozpoczęciem dzisiejszej lektury, najpierw wstańcie i zróbcie 25 kroków, a teraz wracajcie do lektury. W trakcie wyjaśni się dlaczego te 25 kroków było tak ważne w 10 rundzie. Zapraszam do krótkiej relacji.


POLIAC 6.1

10-3.jpg
Source: raport @cezary-io

The top six have won their matches, all have the same number of points, and precedence is decided by the number of steps. And in this competition @bucipuci is unbeatable. @merthin took a day off after a very active weekend. Also @ptaku was a little less active, which @pagane took advantage of. This is the first victory for the Bulgarian, but certainly not the last. The queue average is 19277 steps.

[POL] Pierwsza szóstka wygrała swoje mecze, wszyscy mają tyle samo punktów, a o pierwszeństwie decyduje liczba kroków. A w tej konkurencji @bucipuci jest nie do pokonania. @merthin po bardzo aktywnym weekendzie zrobił sobie dzień przerwy. Nieco mniej aktywny był również @ptaku, co skrzętnie wykorzystała @pagane. To pierwsze zwycięstwo Bułgarki, ale na pewno nie ostatnie. Średnia kolejki to 19277 kroków.

Round 102022-01-10Results
@venan@browery10431 - 20420
@bucipuci@sk192050447 - 14978
@ptaku@pagane12223 - 16632
@masoom@merthin33349 - 5036
@sandraa1@cezary-io11082 - 21187
@mariya36@manuvert10151 -
@flaxz@practicaleric20472 - 28738
@dirkzett@grecki-bazar-ewy4133 - 28602

The 100 AFIT award for the activity goes to @bucipuci, while the unlucky loser of the round was @flaxz, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @bucipuci, natomiast pechowym przegranym kolejki został @flaxz, on również otrzymuje 100 AFIT.Duels worth special mention: @grecki-bazar-ewy vs. @browery and @cezary-io vs,@merthin.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @grecki-bazar-ewy vs. @browery oraz @cezary-io vs,@merthin.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

10-2.jpg
Source: raport @cryptospa

The leaders won their games, yesterday they were followed by a chase group of 4 players: @homesteadlt, @notak, @pjansen and @asia-pl with the same number of points. Only @homesteadlt kept his cool and won the duel with @pjansen. @notak took a day off, but published a report hoping for a mistake from his rival, which was @zimnaherbata. The Pole could not make a mistake or else he would have ended up in the relegation zone from which @davidesimoncini was trying to get out. The Italian, despite winning the match, did not leave second place from the end. But it is not out of the question that he will succeed in the next round. The average of the queue is 12285 steps.

[POL] Liderzy wygrali swoje mecze, wczoraj za nimi była grupa pościgowa 4 graczy: @homesteadlt, @notak, @pjansen i @asia-pl z tą samą liczbą punktów. Jedynie @homesteadlt zachował zimną krew i wygrał pojedynek z @pjansen. @notak zrobił sobie dzień przerwy, ale opublikował raport w nadziei na błąd rywala, którym był @zimnaherbata. Polak nie mógł popełnić błędu, bo w przeciwnym razie wylądowałby w strefie spadkowej, z której próbował wydostać się @davidesimoncini. Włoch mimo tego, że wygrał mecz nie opuścił drugiego miejsca od końca. Ale nie wykluczone, że uda to mu się w następnej rundzie. Średnia kolejki to 12285 kroków.

Round 102022-01-10Results
@homesteadlt@pjansen13737 - 11593
@zimnaherbata@notak19548 - 531
@ilodz24hd@davidthompson578231 - 6835
@racibo@giulius14899 - 17077
@romualdd@davidesimoncini10081 - 17125
@matthew1@asia-pl10282 - 8564
@stefannikolov@kiel9110943 - 13554
@krakonos@cryptospa12143 - 21416

The 100 AFIT award for the activity goes to @cryptospa, while the unlucky loser of the round was @racibo, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @cryptospa, natomiast pechowym przegranym kolejki został @racibo, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa30208907130403
2@ilodz24hd24195303114227
3@homesteadlt21123045117087
4@notak18134520113891
5@pjansen1811267192118
6@asia-pl189546788671
7@racibo15133890114740
8@davidthompson5715124289107511
9@giulius15111700108433
10@matthew115110622113684
11@krakonos1294694142175
12@kiel911289727113673
13@stefannikolov9103268126742
14@zimnaherbata988402116630
15@davidesimoncini686179136699
16@romualdd383472159472

Duels worth special mention: @giulius vs. @davidthompson57 and @ilodz24hd vs. @homesteadlt.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @giulius vs. @davidthompson57 and @ilodz24hd vs. @homesteadlt.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

10-1.jpg
Source: raport @griega

Yesterday I wrote that there was a very evenly matched duel, then how about the contest between @rozioo vs. @markhodge, where the former was better by 56 steps. If you think it can't get any closer, look what happened in the duel @ykretz.sports vs. @dontcare89, where the Frenchman was better by... 25 steps. You can now get up and walk a bit to see what the distance is. @ziabutt3836 still without a loss, @mushanov took @dontcare89's place in the runner-up seat. 25 steps difference has pushed @dontcare89 to sixth place. The queue average is 14822 steps.

[POL] Wczoraj pisałem, że był bardzo wyrównany pojedynek, to co w takim razie powiecie na rywalizację @rozioo vs. @markhodge, gdzie ten pierwszy był lepszy o 56 kroków. Myślicie, że już bliżej się nie da, to patrzcie co wydarzyło się w pojedynku @ykretz.sports vs. @dontcare89, tu lepszy okazał się Francuz o... 25 kroków. Możecie teraz wstać i przejść się kawałek, żeby sprawdzić jaki to jest dystans. @ziabutt3836 nadal bez przegranej, @mushanov zajął miejsce @dontcare89 na fotelu wicelidera. 25 kroków różnicy zepchnęło @dontcare89 na szóste miejsce. Średnia kolejki to 14822 kroków.

Round 102022-01-10Results
@soluce07@deepresearch0 -
@fredkese@martusamak0 - 18414
@ykretz.sports@dontcare8919577 - 19552
@ziabutt3836@liftslikealady32256 - 5591
@rozioo@markhodge11886 - 11830
@mushanov@griega16335 - 5141
@stewie.wieno@kwsnomzys5818 - 17392
@axel-mccornstack@kpreddy15289 - 13602

The 100 AFIT award for the activity goes to @ziabutt3836, while the unlucky loser of the round was @dontcare89, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ykretz.sports, natomiast pechowym przegranym kolejki został @dontcare89, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383630289074106413
2@mushanov24149184121870
3@rozioo24140047128679
4@axel-mccornstack2413028982364
5@ykretz.sports21181161104853
6@dontcare8921156217113061
7@martusamak1614581993287
8@markhodge15113864119544
9@kwsnomzys128272298925
10@fredkese127135985708
11@liftslikealady998780171135
12@stewie.wieno985273123955
13@deepresearch83787684463
14@kpreddy438732101662
15@soluce0722869597343
16@griega217646133476

Duels worth special mention: @mushanov vs. @martusamak and @kwsnomzys vs. @griega.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @mushanov vs. @martusamak and @kwsnomzys vs. @griega.

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

Sorry about that @dontcare89 :') I took your place on the leaderboard 😬

hey, @poliac - two heads up from @macfit:

  • the Winner of **Poliac League One **(6.1) will be granted a slot in MAcFiT Champions League Season 6 (group phase) and will be among seeded players (top seed in group C)
  • all POLIAC participants who are not listed in MAcFiT ranking will have a chance to compete for a slot in Champions League and Consolation Cup
    -- details will follow today/tomorrow; basically participants will "walk alone" and I will select top 8 for CL qualifiers and next 16 for CC qualifiers, based on their total score over 3 days

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @browery.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

56 steps! Man, I knew I should have done a bit extra. I'm loving being involved in this btw. Great job

OK so today I played but @mushanov thrashed me and knocked me back down to the bottom of the board! :(
At least @browery used my photo! lol
!ALIVE

@poliac! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @griega. (9/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.