Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Schedule Day 3

in POLIAClast year

POLIAC4.gif

The first reports are already being published and a brief analysis indicates that it is going to be a very good season. There is no trace of Christmas laziness and most of us entered the New Year with a spring in our step and ambitions to conquer the world. This attitude is very pleasing, we've been in this world too short to waste time on silly things. Tomorrow there will be the first summary of the round, and for now I invite you to a short presentation of tomorrow's pairings.

[POL] Pierwsze raporty już są publikowane, pobieżna analiza wskazuje, że będzie to bardzo dobry sezon. Po świątecznym rozleniwieniu nie ma już śladu i w Nowy Rok w większości weszliśmy sprężystym krokiem z ambicjami zdobycia świata. Bardzo cieszy taka postawa, zbyt krótko jesteśmy na tym świecie, żeby marnować czas na głupoty. Jutro już będzie pierwsze podsumowanie kolejki, a na razie zapraszam was do krótkiej prezentacji par jutrzejszych rywalizacji.

POLIAC1.png

The total prize pool is 60 HBD and 70000 AFIT.

[POL] W sumie pula nagród wynosi 60 HBD i 70000 AFIT.


POLIAC 6.1

No doubt we have as many as two hits in the third round, the duel between @masoom vs. @bucipuci and @practicaleric vs. @manuvert. In both rivalries we can count on plenty of steps, I think the average will be well over 30K. The pairing rivalry promises to be very interesting: @venan vs. @ptaku; @flaxz vs. @pagane and @dirkzett vs. @merthin. Especially the results of the last pair make me very curious, how will the "old man" do in the competition with the "mountain man"? There are also two Polish pairs: @sandraa1 vs. @browery and @grecki-bazar-ewy vs. In the last pair @mariya36 vs. @sk1920 the Bulgarian is the favourite, but @sk1920 can surprise and that's what everyone is counting on.

[POL] Bez wątpienia w trzeciej kolejce mamy aż dwa szlagiery, pojedynek @masoom vs. @bucipuci i @practicaleric vs. @manuvert. W obu rywalizacjach możemy liczyć na mnóstwo kroków, myślę, że średnia będzie grubo ponad 30K. Bardzo ciekawie zapowiada się rywalizacja w parach: @venan vs. @ptaku; @flaxz vs. @pagane i @dirkzett vs. @merthin. Szczególnie wyniki tej ostatniej pary bardzo mnie ciekawią, jak "stary człowiek" poradzi sobie w rywalizacji z "człowiekiem gór"? Są też dwie polskie pary: @sandraa1 vs. @browery i @grecki-bazar-ewy vs. @cezary-io, trudno wskazać w nich faworytów. w Ostatniej parze @mariya36 vs. @sk1920 to Bułgarka jest faworytką, ale @sk1920 potrafi zaskoczyć i na to wszyscy liczą.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1

POLIAC 6.2

In the third round, all the Polish participants were matched up in three pairs, for supremacy in Silesia will fight @zimnaherbata vs. @asia-pl (plus "Bombel"), @ilodz24hd will check the form of @matthew1 returning after his illness, and @racibo will face @romualdd. The match-ups promise to be evenly matched: @homesteadlt vs. @davidesimoncini and @stefannikolov vs. @pjansen. Meanwhile, @davidthompson57 should have no trouble beating @kiel91.

[POL] W trzeciej rundzie los splótł wszystkich polskich uczestników w trzy pary, o prymat na Śląsku walczyć będą @zimnaherbata vs. @asia-pl (plus "Bombel"), @ilodz24hd sprawdzi formę wracającego po chorobie @matthew1, a @racibo zmierzy się z @romualdd. Wyrównanie zapowiadają się pojedynki: @homesteadlt vs. @davidesimoncini i @stefannikolov vs. @pjansen. Natomiast @davidthompson57 nie powinien mieć problemów, żeby pokonać @kiel91.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

The third division pairs are still a big unknown for me, too little data to be able to point out favourites or losers. Failure to publish reports for a few days means withdrawal from the tournament, this is probably what @rozioo is waiting for, who will jump into such a place, of course on condition that he publishes reports.

[POL] Pary trzeciej ligi wciąż są dla mnie wielką niewiadomą, zbyt mało danych, żeby móc wskazywać faworytów lub przegranych. Niepublikowanie raportów przez kilka dni oznacza wycofanie się z turnieju, na to zapewne czeka @rozioo, który wskoczy w takie miejsce, oczywiście pod warunkiem, że będzie publikował raporty.

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC3.jpg

Waiting List

  1. @rozioo
  2. ...

Join #POLIAC Community. Stay tuned, see you soon.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

Oj czeka czeka! Jak zwolni doe miejsce to dopiero pokaże na ile krokow mnie stac!!!


Hey @poliac, here is a little bit of BEER from @bucipuci for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

@poliac, could you also include @mushanov in the tournament? He is really very interested in participating in this tournament.

I put @mushanov on Waiting List, it could happen that even upcoming week he will replace inactive user.

Ok. Thank you so much!