Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 1 Results + Day 4 Schedule

in POLIAClast year (edited)

POLIAC5.jpg

The first round is over. Statistically, it looks very good, because out of 50 participants only 7 did not publish a report on 1 January. One each in league 1 and 2, and five in league 3. In case of three consecutive days without a report, I have a "waiting list" option, so there should be no disruption.

[POL] Pierwsza kolejka zakończyła się. Statystycznie to bardzo dobrze wygląda, bo na 50 uczestników tylko 7 nie opublikowało raportu 1 stycznia. Po jednym w 1 i 2 lidze, oraz pięcioro w 3 lidze. W razie trzech kolejnych dni bez raportu mam opcję "listy oczekujących", więc nie powinno być zakłóceń.


POLIAC 6.1

In the first division, @sandraa1 and @dirkzett made a very good debut, both winning their duels. Among the most fierce duel can be counted the match @browery vs. @practicaleric, I knew @practicaleric would be among the favourites, but I didn't think he would show power from the first duel. A score close to 34K gave victory to @merthin in the duel with @venan, while @grecki-bazar-ewy handled @bucipuci with ease. The easiest task was for @cezary-io as her opponent gave up the match by walkover, this happens and no one can predict it. Also @manuvert and @masoom scored wins, with the latter having to struggle in his match against @flaxz. The queue average is 20475 steps.

[POL] W pierwszej lidze bardzo dobrze zadebiutowali @sandraa1 i @dirkzett, oboje wygrali swoje pojedynki. Do najbardziej zaciętego pojedynku można zaliczyć mecz @browery vs. @practicaleric, wiedziałem, że @practicaleric będzie wśród faworytów, ale nie sądziłem, że od pierwszego pojedynku pokaże moc. Wynik blisko 34K dał zwycięstwo @merthin w pojedynku z @venan, natomiast @grecki-bazar-ewy bez trudu poradziła sobie z @bucipuci. Najłatwiejsze zadanie miał @cezary-io bo jego rywalka poddała mecz walkowerem, tak bywa i nikt tego nie przewidzi. Również @manuvert i @masoom zaliczyli zwycięstwa, przy czym ten drugi musiał się pomęczyć w meczu z @flaxz. Średnia kolejki to 20475 kroków.

Round 12022-01-01Results
@venan@merthin22235 - 33950
@pagane@cezary-io0 - 16674
@sk1920@manuvert7306 - 18587
@browery@practicaleric28725 - 35333
@bucipuci@grecki-bazar-ewy16133 - 26118
@ptaku@dirkzett9053 - 23554
@masoom@flaxz23890 - 21940
@sandraa1@mariya3612554 - 11077

The 100 AFIT award for activity goes to @practicaleric, while the unlucky loser of the round was @browery, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @practicaleric, natomiast pechowym przegranym kolejki został @browery, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@practicaleric33533328725
2@merthin33395022235
3@grecki-bazar-ewy32611816133
4@masoom32389021940
5@dirkzett3235549053
6@manuvert3185877306
7@cezary-io3166740
8@sandraa131255411077
9@browery02872535333
10@venan02223533950
11@flaxz02194023890
12@bucipuci01613326118
13@mariya3601107712554
14@ptaku0905323554
15@sk19200730618587
16@pagane0016674

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

The first round in the 2nd league brought some interesting results. I'm glad that my words about @cryptospa were confirmed, with a bit of effort he is able to fight for promotion, he showed it with a good result in the duel with @homesteadlt, who is also one of the favourites of this league. @ilodz24hd didn't give @notak a chance, while @matthew1, @davidthompson57 and @pjansen managed to defeat their rivals without any problems. The easiest task was for @romualdd, who didn't make an effort with a score of less than 3K, as his opponent surrendered the match by walkover. The queue average was 10778 steps - TO IMPROVE!

[POL] Pierwsza kolejka w 2 lidze przyniosła kilka interesujących rozstrzygnięć. Cieszę się, że potwierdziły się moje słowa o @cryptospa, przy odrobinie wysiłku jest w stanie walczyć o awans, właśnie to pokazał dobrym wynikiem w pojedynku z @homesteadlt, którego również zaliczam do faworytów tej ligi. @ilodz24hd nie dał szans @notak, natomiast @matthew1, @davidthompson57 i @pjansen bez problemów poradzili sobie z rywalami. Najłatwiejsze zadanie miał @romualdd, który nie wysilił się wynikiem niespełna 3K, bo jego rywal poddał mecz walkowerem. Średnia kolejki to 10778 kroków - DO POPRAWY!.

Round 12022-01-01Results
@stefannikolov@asia-pl11942 - 6282
@davidesimoncini@matthew17221 - 11628
@wallee@romualdd0 - 2725
@davidthompson57@racibo15673 - 5031
@notak@ilodz24hd16190 - 17859
@pjansen@zimnaherbata12785 - 5319
@cryptospa@homesteadlt21636 - 13181
@kiel91@krakonos8723 - 5473

The 100 AFIT award for activity goes to @cryptospa, while the unlucky loser of the round was @notak, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @cryptospa, natomiast pechowym przegranym kolejki został @notak, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa32163613181
2@ilodz24hd31785916190
3@davidthompson573156735031
4@pjansen3127855319
5@stefannikolov3119426282
6@matthew13116287221
7@kiel91387235473
8@romualdd327250
9@notak01619017859
10@homesteadlt01318121636
11@davidesimoncini0722111628
12@asia-pl0628211942
13@krakonos054738723
14@zimnaherbata0531912785
15@racibo0503115673
16@wallee002725

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

In the 3rd league there were many unknowns and still not all the cards have been revealed. Very fierce duels on the level from higher competition classes were fought by @ziabutt3836 vs. @martusamak and @giulius vs. @dontcare89. Will a champion emerge from among them? Time will tell. The weightlifters @liftslikealady and @kwsnomzys can talk about luck, it's not easy to get steps with strength training, their rivals got scared by the sight of muscles and gave up the duels. The queue average was 15045 steps.

[POL] W 3 lidze było wiele niewiadomych i wciąż nie wszystkie zostały karty odkryte. Bardzo zacięte pojedynki na poziomie z wyższych klas rozgrywkowych stoczyli @ziabutt3836 vs. @martusamak i @giulius vs. @dontcare89. Czy to z pośród nich wyłoni się mistrz? Czas pokaże. O szczęściu mogą mówić ciężarowcy @liftslikealady i @kwsnomzys, nie łatwo o kroki przy ćwiczeniach siłowych, ich rywale przestraszyli się widoku mięśni i poddali pojedynki. Średnia kolejki to 15045 kroków.

The 100 AFIT award for activity goes to @ziabutt3836, while the unlucky loser of the round was @martusamak, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ziabutt3836, natomiast pechowym przegranym kolejki został @martusamak, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383633837721211
2@giulius32361421062
3@axel-mccornstack3132610
4@stewie.wieno3120106974
5@fredkese3109990
6@ykretz.sports384970
7@liftslikealady363220
8@kwsnomzys331680
9@martusamak02121138377
10@dontcare8902106223614
11@markhodge0697412010
12@kpreddy003168
13@guurry123006322
14@deepresearch008497
15@soluce070010999
16@griega0013261

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif

Waiting List

  1. @rozioo - 10137 steps
  2. @mushanov - 24858 steps
  3. ...

Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

Wow! It is amazing how many steps people are able to get in! So impressive. When we get back home again, I will see if I can "step up" my game a little bit!
I don't have a fitbit yet, just using my phone so far. I am wondering what most people use? Phones or watches or fitbits?

I am wondering what most people use? Phones or watches or fitbits?

Most of us are using phones, only a few use Fitbit. Unfortunately, Fitbit is the only wearable connected to Actifit, I would be happy if my Garmin would be compatible with Actifit, cause I use it for all my activities and daily monitoring, in addition, I work in a place where I cannot have phone with me.

I thought about buying a fitbit to see how it would track me during strength training. In the meantime, I am trying to make sure that I wear leggings so I can keep my phone on me through all my activity step counts. It would be nice if it were compatible with wearables. Maybe in the future.

Szanse na wskoczenie do zabawy sa jak widze ;)

It’s very hard. Lot of people doing amazing quantity of steps.
Anyway, good luck all!
!lol
!PGM

I hear Sasquatch makes bowls out of clay
He's a hairy potter

@poliac, I sent you an $LOLZ on behalf of @stewie.wieno
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (4/6)

The first ..OUCH! I received :) A !WINE and a !BEER


Congratulations, @davidesimoncini You Successfully Shared 0.600 WINEX With @poliac.
You Earned 0.600 WINEX As Curation Reward.
You Utilized 2/2 Successful Calls.

wine_logo


Contact Us : WINEX Token Discord Channel
WINEX Current Market Price : 0.450


Hey @poliac, here is a little bit of BEER from @davidesimoncini for you. Enjoy it!

Learn how to earn FREE BEER each day by staking your BEER.

Hey, @poliac, thank you for the nice words about me. To be honest, I like to walk a lot for me is easy to make 20K-30K steps a day. I post low results only if the weather outside is bad. Now, it is winter. Sometimes there are gray, windy, and wet days. On such kinds of days, I stay at home. Or, if I make some house repairs, a work all day on the house. This is the other case when I post low results.

Actifit tu da Moon!

Ugh :) got rekt bad in this one 😁 @tipu curate 3

I'm not starting badly !! !LUV