Polish League Actifit (#POLIAC) 6th Season - Day 11 Results + Day 14 Schedule

in POLIAClast year

POLIAC1.png

A very interesting queue, the leaders kept their positions, but behind their backs, a lot is happening, let's hope it will be so interesting until the very end. I invite you to a short report.

[POL] Bardzo ciekawa kolejka, liderzy utrzymali pozycję, ale za ich plecami dużo się dzieje, oby tak ciekawie było do samego końca. Zapraszam do krótkiej relacji.


POLIAC 6.1

11-1.jpg
Source: raport @browery

Even before the start of this round, it was clear that all players from the top six will not finish it without losses to the top. This was caused by direct duels between @bucipuci and @manuvert and between @masoom and @grecki-bazar-ewy. As for @bucipuci's win I was almost sure, but @masoom's win surprised me a bit. The results so far did not give him such a sure win. So @manuvert and @grecki-bazar-ewy lost points in this round. The others @practicaleric and @browery won their duels and are still without star points to the leader. @sandraa1 left the relegation zone after winning their match against @dirkzett. I wouldn't be surprised if her performance improves, all because of her participation in the competitive #poprzeczka, where the difficulty level is raised by 1000 steps every day. The queue average is 19593 steps.

[POL] Już przed startem tej kolejki było wiadomo, że na pewno wszyscy gracze z czołowej szóstki nie skończą jej bez strat do czołówki. Sprawić to miały bezpośrednie pojedynki między @bucipuci i @manuvert oraz między @masoom i @grecki-bazar-ewy. Co do wygranej @bucipuci byłem niemal pewien, ale wygrana @masoom trochę mnie zaskoczyła. Dotychczasowe wyniki nie dawały mu tak pewnej wygranej. Tak więc @manuvert i @grecki-bazar-ewy zgubili punkty w tej rundzie. Pozostali @practicaleric i @browery wygrali swoje pojedynki i wciąż pozostają bez star punktowych do lidera. @sandraa1 po wygranym meczu z @dirkzett opuściła strefę spadkową. Nie zdziwiłbym się jeżeli jej wyniki się poprawią, a wszystko przez udział w konkurencyjnej #poprzeczka, gdzie codziennie poziom trudności podnoszony jest o 1000 kroków. Średnia kolejki to 19593 kroków.

Round 112022-01-11Results
@venan@pagane14225 - 5127
@sk1920@merthin20718 - 10203
@browery@cezary-io23801 - 20272
@bucipuci@manuvert45767 - 17026
@ptaku@practicaleric12712 - 33333
@masoom@grecki-bazar-ewy37691 - 26295
@sandraa1@dirkzett11240 - 3326
@mariya36@flaxz13650 - 18098

The 100 AFIT award for the activity goes to @bucipuci, while the unlucky loser of the round was @grecki-bazar-ewy, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @bucipuci, natomiast pechowym przegranym kolejki został @grecki-bazar-ewy, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@bucipuci27433381232785
2@masoom27327821196098
3@practicaleric27304812219295
4@browery27280003232222
5@grecki-bazar-ewy24291511191653
6@manuvert24230353226540
7@flaxz21239630192573
8@merthin15261895295769
9@dirkzett15152690176161
10@cezary-io12227811269164
11@ptaku12196850239669
12@sk192012139565205240
13@venan9149626235312
14@sandraa1688272220123
15@mariya363189055257658
16@pagane376147199160

Duels worth special mention: @practicaleric vs. @grecki-bazar-ewy and @flaxz vs. @cezary-io.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @practicaleric vs. @grecki-bazar-ewy oraz @flaxz vs. @cezary-io.

POLIAC 6.1 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.1


POLIAC 6.2

11-2.jpg
Source: raport @zimnaherbata

In the second league the leader's seat is strengthened by @cryptospa, still without a loss, in this round @racibo did not manage it. Sensational @kiel91 defeated the runner-up @ilodz24hd, the latter retained his place in the table, but @homesteadlt equalled him in points. @pjansen has also returned to the fight for the top positions, but behind his back for every mistake lurks a group of 5 players with a loss of only 3 points. In the Italian derby @giulius beat @davidesimoncini. @zimnaherbata has already escaped to a safe distance from the relegation zone. Currently, @romualdd and @davidesimoncini are in it, to keep their chance of playing in the second division they must put up a fight now. The queue average is 11836 steps.

[POL] W drugiej lidze na fotelu lidera umacnia się @cryptospa, wciąż bez przegranej, w tej kolejce @racibo nie dał mu rady. Sensacyjne @kiel91 pokonał wicelidera @ilodz24hd, ten drugi zachował miejsce w tabeli, ale @homesteadlt wyrównał się z nim punktami. Do walki o czołowe pozycje wrócił też @pjansen, ale za jego plecami na każdy błąd czai się grupa 5 graczy ze stratą tylko 3 punktów. We włoskich derbach @giulius pokonał @davidesimoncini. @zimnaherbata uciekł już na bezpieczną odległość od strefy spadkowej. Obecnie znajdują się w niej @romualdd i @davidesimoncini, żeby zachować szansę gry w drugiej lidze muszą podjąć walkę już teraz. Średnia kolejki to 11836 kroków.

Round 112022-01-11Results
@stefannikolov@homesteadlt11602 - 15922
@zimnaherbata@krakonos10058 - 0
@ilodz24hd@kiel9111239 - 12108
@racibo@cryptospa11697 - 17206
@romualdd@pjansen10583 - 10999
@matthew1@notak11247 - 10044
@asia-pl@davidthompson577291 - 11238
@davidesimoncini@giulius11378 - 19007

The 100 AFIT award for the activity goes to @giulius, while the unlucky loser of the round was @racibo, he too receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @giulius, natomiast pechowym przegranym kolejki został @racibo, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@cryptospa33226113142100
2@ilodz24hd24206542126335
3@homesteadlt24138967128689
4@pjansen21123670102701
5@notak18144564125138
6@davidthompson5718135527114802
7@giulius18130707119811
8@matthew118121869123728
9@asia-pl1810275899909
10@racibo15145587131946
11@kiel9115101835124912
12@zimnaherbata1298460116630
13@krakonos1294694152233
14@stefannikolov9114870142664
15@davidesimoncini697557155706
16@romualdd394055170471

Duels worth special mention: @giulius vs. @homesteadlt and @davidesimoncini vs. @zimnaherbata.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @giulius vs. @homesteadlt and @davidesimoncini vs. @zimnaherbata.

POLIAC 6.2 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.2

POLIAC 6.3

11-3.jpg
Source: raport @mushanov

In the third division @ziabutt3836 is still undefeated at the top, this time @ykretz.sports tried to fight with him, but despite a good score, he had to acknowledge the superiority of the Pakistani. Bad luck doesn't leave @markhodge and @dontcare89, once again their rivals won by a very small step difference. The bottom of the table was contested by @griega and @soluce07, both occupy the last places and happen to have swapped places for the last three queues. @griega turned out to be better, this is her first win in the tournament, now with a "new" phone, it will only get better. Due to a phone malfunction @fredkese fell out of the competition for some time, I hope that the break will not be long and he will return to the competition soon. The average of the queue is 13860 steps.

[POL] W trzeciej lidze @ziabutt3836 wciąż jest niepokonany na czele, tym razem próbował z nim walczyć @ykretz.sports, ale mimo dobrego wyniku, musiał uznać wyższość pakistańczyka. Pech nie opuszcza @markhodge i @dontcare89, ponownie ich rywale wygrali bardzo małą różnicą kroków. W dole tabeli rywalizowali @griega i @soluce07, oboje zajmują ostatnie miejsca i tak się składa, że od trzech kolejek zamieniają się miejscami. Lepsza okazała się @griega, to jest jej pierwsze zwycięstwo w turnieju, teraz z "nowym" telefonem będzie tylko lepiej. Za sprawą awarii telefonu na jakiś czas wypadł z rywalizacji @fredkese, mam nadzieję, że przerwa nie będzie długa i wróci szybko do rywalizacji. Średnia kolejki to 13860 kroków.

Round 112022-01-11Results
@soluce07@griega5022 - 8201
@markhodge@kwsnomzys13412 - 13635
@liftslikealady@kpreddy10465 - 11956
@dontcare89@axel-mccornstack17320 - 17479
@martusamak@stewie.wieno12177 - 9483
@deepresearch@mushanov0 - 7902
@fredkese@rozioo0 - 6534
@ykretz.sports@ziabutt383626239 - 34219

The 100 AFIT award for the activity goes to @ziabutt3836, while the unlucky loser of the round was @@@ykretz.sports, he also receives 100 AFIT.

[POL] Nagrodę 100 AFIT za aktywność otrzymuje @ziabutt3836, natomiast pechowym przegranym kolejki został @@@ykretz.sports, on również otrzymuje 100 AFIT.


#PlayerPointsForAgainst
1@ziabutt383633323293132652
2@mushanov27157086121870
3@axel-mccornstack2714776899684
4@rozioo27146581128679
5@ykretz.sports21207400139072
6@dontcare8921173537130540
7@martusamak19157996102770
8@markhodge15127276133179
9@kwsnomzys1596357112337
10@fredkese127135992242
11@liftslikealady9109245183091
12@stewie.wieno994756136132
13@deepresearch83787692365
14@kpreddy750688112127
15@griega525847138498
16@soluce07233717105544

Duels worth special mention: @mushanov vs. @ziabutt3836 and @markhodge vs. @liftslikealady.

[POL] Pojedynki warte szczególnej uwagi: @mushanov vs. @ziabutt3836 and @markhodge vs. @liftslikealady.

POLIAC 6.3 Schedule
Ranking table for POLIAC 6.3

POLIAC4.gif


Join #POLIAC Community.


Piotr A. Marszalek.png

Sort:  

YAY my 1st win! Sorry @soluce07! lol I also moved up one spot, nice! Funnily enough, still with my old phone! I actually would have had more steps on Tuesday with my errands, if it hadn't turned off again! As soon as my Fitbit arrives, I'll get it connected to my new phone and things should improve daily! ;)
!ALIVE

@poliac
Breaking News
I lost my lost match.

???

@poliac
Sorry I want to write
I lost my last match.
Last match of 12-01-2022.

Oh wow :) So close!