creative performance

in Picture A Day4 months ago (edited)

FEFDB92D-9ABF-4AF1-987F-F256B5036CE1.jpeg

A beautiful and very interesting monument made in the center of the Bansko resort. An interesting idea of ​​the creator and a very beautiful execution of the idea of ​​the sculpture. How a figure is carved out of a rock that seems to be hung there, a beauty that remains noticed.

801216C8-B7FA-4484-8D0F-3F22DFDCA117.jpeg

Един красив и много интересен паметник направен в центъра на курорта Банско. Интересна идея на създателя и много красиво изпълнение на идеята на скулпура. Как от скала е издялана фигура която все едно е закачена там красота която остава забелязана