Poppy Papaver rhoeas Mák Vlčí

in Amazing Nature2 months ago

Vlčí mák v plné kráse. Podobných máků je víc a zdaleka ne všechno červené je ten samý druh česky zvaný"vlčí mák". Tento určoval botanik, tak aspoň toto jedno pozorování je jisté.

Poppy in full beauty. There are more similar poppies and not all red ones are the same type called "wolf poppy" in Czech. This one was determined by a botanist, so at least this one observation is certain.
https://www.inaturalist.org/observations/48884708

https://www.inaturalist.org/taxa/54404-Papaver-rhoeas

Sort:  

My garden is full of them and I have no idea where they came from. But now I know the name of this one, thanks! I attach a photograph of the ones in my garden, I think they are the same: