The goldmoss stonecrop Sedum acre Rozchodník Ostrý

in Amazing Nature2 years ago

Tohle je trochu zajímavější rostlina než obvyklý polní plevel, i když žádná velká vzácnost. Nicméně je v Čechách původní a roste planě.Tady jsem jí fotil na hraně útesu nad Vltavou. Hezký rozhled a pár kytek, co rostou na skalách.

This is a little more interesting plant than the usual field weeds, although no great rarity. However, it is original in Bohemia and grows wild. Here I photographed it on the edge of a cliff above the Vltava. Nice view and a few flowers growing on the rocks.
https://www.inaturalist.org/observations/32845918
sed.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/55734-Sedum-acre
7.6.2019 Prague, Czech republic

Sort:  

Velmi zajímavá rostlina. Nikdy předtím jsem takového neviděl.

It looks beautiful and attractive.

Actually, flowers that grow wild are more beautiful than flowers that are cared for every day, basically they live naturally, free from insecticides, that's my personal opinion. :)

Rozchodníky mám rád. Nenáročné rostlinky, stejně jako netřesky.