Sort:  

Thanks @dora381, 1 đứa thức khuya thì ít mơ được ngắm mặt trời mọc nên ngắm hoàng hôn mỗi ngày thích lắm ạ, mà mỗi ngày là 1 shade khác nhau nên ngắm ko chán ❤️❤️❤️