You are viewing a single comment's thread from:

RE: Technická analýza: BTC a ALGO | O halvingu a spícím Algorandu

in Česky!9 months ago

Tato technická analýza vychází prozatím dobře, doporučuji však nyní nastavit StopLoss na 0,00002085, ať jste tak jak tak v zisku.