Around The World: Challenge - #8/2 EVALUATION (vyhodnocení)

in Česky!3 months ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

Osmý týden druhého ročníku uplynul jako voda. Váš neutuchající zájem o tuto soutěž předčil má veškerá očekávání :-).
The eighth week of the second year passed like water. Your unceasing interest in this competition has exceeded all expectations :-).


Vítejte u vyhodnocení osmého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the evaluation of the eighth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Opět se mi podařilo díky vaším fotografiím navštívit nová místa. Je to několik míst z Čech, Polska a sladké Francie :-).
Bez poroty se už neobejdu. Díky porotě nemám „vyluxované“ konto :-). Musel jsem však opět doladit konečné pořadí:
Thanks to your photos, I managed to visit new places again. There are several places from the Czech Republic, Poland and sweet France.
I can no longer do without a jury. Thanks to the jury, I don't have a "luxuriated" account :-). However, I had to fine-tune the final order:

atw2.png


První cena (first price) ... @mcmira1
(1 HBD)
mcmira1.jpegDruhá cena (second price) ... @krakonos
(0.6 HBD + 60 AFIT)
kraki.jpegTřetí cena (third price) ... @browery
(0.4 HBD +40 AFIT)
bro.jpegSpeciální cena (special price) ... @godfish
(1.2 HBD + 120 AFIT)
fish.jpegatw2.png


Cena za účast na soutěži:
Price for participation in the competition:@asia-pl (0.1 HBD)
asia-pl.png@cezary-io (0.1 HBD)
cez.jpeg@davidthompson57 (0.1 HBD)
davidthompson.jpeg@delsign (0.1 HBD)
delsign.jpeg@grecki-bazar-ewy (0.1 HBD)
gb-ewy.jpeg@hairyfairy (0.1 HBD)
hairy.jpeg@hallmann (0.1 HBD)
hall.png@joey1989 (0.1 HBD)
joey.jpeg@phortun (0.1 HBD)
phortun.jpeg@sk1920 (0.1 HBD)
sk.jpeg@womic (0.1 HBD)
womic.jpeg@zirky (0.1 HBD)
zirky.jpegSnímek z 2021-07-11 19-31-59.png
Snímek z 2021-07-11 21-05-27.png


Speciální poděkování porotě ve složení:
Special thanks to the jury consisting of:
@xlisto, @phortun, @zirky, @jjprac, @petrvl, @tazi, @bodie7, @godfish


Gratuluji vítězům a děkuji všem za účast na soutěži.
Congratulations to the winners and thank you all for participating in the competition.
atw.png

Máte zájem o tuto soutěž, ze které ještě nikdo neodešel bez odměny?

V tom případě klikněte na konci článku na logo (gif) soutěže a přečtěte si pravidla pro účast na soutěži :-)
Are you interested in this competition, from which no one has left without a reward?
In that case, click on the logo (gif) of the competition at the end of the article and read the rules for participating in the competition :-)


atw2.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png
#aroundtheworld

Poznámka:
Uvedené fotografie jsou vlastnictvím hodnocených autorů.
Note:
These photos are the property of the rated authors.

Sort:  

Díky
!LUV

LUV

Connect

Trade


@bucipuci, you've been given LUV from @zirky.

Learn about LUV at @LUVshares. (1/3)

Já děkuji za zajímavý "seriál" :-)

Thanks for mentioning 😀and for transfer !BEER

You're welcome :-)