Around The World: Challenge - #9/2

in Česky!2 months ago


atw1.gif(Google translate from Czech)

Have you already had a holiday or are you planning to do so? Do you think that your surroundings deserve to be seen by other people? Then this competition is for you.Welcome to the announcement of the ninth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭I would still like to see photos from your area or from your vacation. It will serve me on my imaginary journey around the world to get to know it through your eyes :-).

Every trip costs something. My payment for this imaginary journey are the rewards I pay for your competition photos.

To know what is expected of you in this competition, read the following

Rules.

  • use the #aroundtheworld tag in one of the first five places
  • the competition photo must (!) have in the label where it was taken
  • Only one photo from each contestant will be included in the competition

Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community in a special channel # around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not insert links to competition photos into the # around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!

Prices for the winners.

First price ... 1 HBD
Second price ... 0.6 HBD
Third price ... 0.4 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First price ... 100 AFIT
Second price ... 60 AFIT
Third price ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


atw2.png

Note on the eighth round:
Tomorrow morning (July 10, 2021) you can start voting for the competition photos at the Czech Community discord. Each voter can use three votes (emoji)

Traditional note at the end:
This round of the competition will close on July 16, 2021 at 20:00 CET


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveUž jste měli dovolenou nebo se na ni chystáte? Myslíte si, že by si vaše okolí zasloužilo aby ho viděli i jiní lidé? Pak je tato soutěž určena právě pro vás.Vítejte u vyhlášení devátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Stále bych rád viděl fotografie z vašeho okolí nebo z vaší dovolené. Poslouží mi na mé pomyslné cestě kolem světa k jeho poznání vašim pohledem :-).

Každá cesta něco stojí. Má platba za tuto pomyslnou cestu jsou odměny, které vyplácím za vaše soutěžní fotografie.

Aby jste věděli co se od vás v této soutěži očekává, přečtěte si následující

Pravidla.

  • použít značku #aroundtheworld na jednom z prvních pěti míst
  • soutěžní fotografie musí(!) mít v popisku kde byla pořízena
  • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího

Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena ... 1 HBD
Druhé cena ... 0.6 HBD
Třetí cena ... 0.4 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw2.png

Poznámka k osmému kolu:
Zítra ráno (10.7.21) můžete začít hlasovat pro soutěžní fotografie na discordu České komunity. Každý hlasující může použít tři hlasy (emoji)

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 16.7.2021 ve 20:00 SEČ

Sort:  

Vřelé díky pane :-)

Když mám, rád dám ;)