Statek po ōpie 9 - pin collection inheritance - odziedzieczona kolekcja pinów

in Polish HIVElast year

EN-PL

Dzisiaj będą dwie przypinki, których nie udało mi się do niczego przyporządkować, może ktoś z Was coś podpowie. Zawsze jestem otwarty na pomoc. I tak wydaje mi się, że nieżyjąc w tych czas nawet nieźle sobie radzę z odszyfrowywaniem.

EN

Today the are going to be two pins thtat I failed to decipher, but maybe someone will help with it. I'm always open for any help. All in all, as I wasn't living during those times, I still think I'm doing a decent job deciphering.

Category:

Companies/Firmy

1
IMG_20210126_195106.jpg

TitleTytuł
Miners' Trade Union - Human Work CreativityZwiązek Zawodowy Górników - Człowiek Praca Twórczość
19761976
At least I think this is what I sayA przynajmniej wydaje mi się, ze jest to co mówie

2
IMG_20210126_195134.jpg

TitleTytuł
ZKS Stal RzeszówZakładowy Klub Sportowy Stal Rzeszów
A sports club founded in Rzeszów in 1944[!] the WW2 was still onKLub sportowy założony w Rzeszowie w 1944 roku, czyli jeszcze w trakcie wojny

3
IMG_20210126_195151.jpg

TitleTytuł
ESKADRAESKADRA
Probably it is a merger of the meaning of two words squadron ("eskadra") and bandstand ("estrada"; in broader meaning, more figurative one)Najpewniej połączenie znaczeń "estrada" i "eskadra" i jakieś wydarzenie

4
IMG_20210126_195219.jpg

TitleTytuł
Power CompanyZakład Energetyczny

5
IMG_20210126_195245.jpg

TitleTytuł
SZCPSZCP
??

6
IMG_20210126_195305.jpg

TitleTytuł
Coal Mine Pniówek in PawłowiceKWK Pniówek w Pawłowicach
Currenty under JSW S.A. brandObecnie Jastrzębska Spółka Węglowa S.A

7
IMG_20210126_195316.jpg

TitleTytuł
PAGARTPAGART
Public/State Enterprise Polish Artist Agency "PAGART"Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Agencja Artystyczna „Pagart”
Artist agency set up in 1956 in order to promote Polish artistsAgencja artystyczna powstała w 1956, mająca na celu promowanie polskich artystów
privatized in 1992 but I have no idea what happened to that companysprywatyzowana w 1992, ale nie wiem co się z potem z tą spółką stało

8
IMG_20210126_195333.jpg

TitleTytuł
KTKŚ - Association for Promotion of Secular CultureKTKŚ chociaż bardziej TKKŚ Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej

9
IMG_20210126_195356.jpg

TitleTytuł
KGHMKGHM - Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi
This company should be well known to silverstackers as KGHM (Polish multinational corporation) is one of the largest silver producers in the worldMarka powinna być świetnie znana zbieraczom srebra, bo KGHM jest jednym z największych producentów tego kruszcu

10
IMG_20210126_195412.jpg

TitleTytuł
RELAKSRELAKS
I believe it's a shoemaking brand that was very popular during times of People's republic, especially for their winter boots. The brand got revived recentlyWydaje mi się, że to pin marki obuwniczej, która była bardzo popularna za "komuny", zwłaszcza za swoje zimowe buty
enter image description here

11
IMG_20210126_195430.jpg

TitleTytuł
PM?PM?

12
IMG_20210126_195442.jpg

TitleTytuł
10th anniversary of PTTK Gliwice branchX lecie PTTK Oddział Gliwice (chyba)
PTTK - Polish Tourist and Sightseeing Society)

13
IMG_20210126_195455.jpg

TitleTytuł
Rally PTTK Katowice 1967ZLot PTTK Katowice 1967

14
IMG_20210126_195523.jpg

TitleTytuł
Trybuna Ludu (People's Tribune)Trybuna Ludu

15
IMG_20210126_195538.jpg

TitleTytuł
Polskie NagraniaPolskie Nagrania
Polish record label founded 1956Polska wytwórnia płytowa założona 1956

16
IMG_20210126_195602.jpg

TitleTytuł
KarosaKarosa
Factory for carriages, cars, rotors, machine tools, cutting machines and buses) is a bus manufacturer in Vysoké Mýto, CzechiaZakład produkcji wozów, samochodów, silników narzędzi maszynowych, tnących i autobusów
I guess it's most famous for the buses as it was the biggest producer in CzechoslovakiaMarka chyba najbardziej słynna z produkcji autobusów, gdyż była ich największym producentem w Czechosłowacji

enter image description here
collection repository

categorylink
1 / eventshttps://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
2https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-2-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
3https://hive.blog/hive-167922/@jocieprosza/statek-po-pie-3-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
4https://hive.blog/polish/@jocieprosza/statek-po-pie-4-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
5 / siteshttps://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/tatek-po-pie-5-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
6https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-6-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
7https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-7-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
8https://hive.blog/hive-134382/@jocieprosza/statek-po-pie-8-pin-collection-inheritance-odziedzieczona-kolekcja-pinow
Sort:  

Nr 11 wydaje mi się że są trzy litery skrótu, PMO albo PMD.
Niestety nic nie udało mi się wysznupać, nawet wyszukiwaniem obrazem :( Nie wiem czy w wyszukiwaniu obrazem ma znaczenie że niektóre piny nie są w pozycji pionowej.

Nie wiem czemu mi się uploadowały w ten sposób, ale byłem już tak zaawansowany jak to odkryłem, że już mi się nie chciało 🤣

Congratulations @jocieprosza! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You received more than 1000 HP as payout for your posts and comments.
Your next payout target is 2000 HP.
The unit is Hive Power equivalent because your rewards can be split into HP and HBD

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Hive Tour Update - Financial stages