Be fit Or be Dead #49.2020 - 25.10.20 Pół pętli.

in Polish HIVE3 months ago

1.jpgPL/ENG

Najdłuższy w tym roku trening zafundowałem sobie spontanicznie.
Prognozy na niedzielę zapowiadały ładną pogodę, więc postanowiłem spalić kilka zbędnych kalorii na wspinaczce.

I treated myself to the longest training this year spontaneously.
The weather forecast for Sunday was nice, so I decided to burn some unnecessary calories on the climb.

1a.jpgTrening rozpocząłem od wyjścia na górę Skalite, a dokładnie na przełęcz Siodło. Trasa wznosiła się łagodnie, okrążając górę dookoła.

I started my training with going to the Skalite mountain, to the Siodło Pass to be exact. The trail rose gently, circling the mountain.

2.jpgPiękne widoki napędzały mnie do dalszego wysiłku. Z przełęczy Siodło pod szczytem góry Skalite mogłem dostrzec cel mojego treningu - antenę na szczycie góry Skrzyczne.

Beautiful views prompted me to continue my efforts. From the Siodło Pass below the Skalite peak, I could see the purpose of my training - a TV transmitter on the top of Skrzyczne.

3.jpgDo tego miejsca trening był przyjemny, gdyż trasa wznosiła się łagodnie, natomiast od przełęczy Siodło trening wszedł w drugą, morderczą fazę.

Up to this point, the training was pleasant, as the route climbed gently, while from the Siodło Pass the training entered the second, murderous phase.

4.jpgZdjęcia nie oddają faktu jak bardzo stromy jest to odcinek.

Pictures do not reflect the fact how steep this section is.

5.jpgChwile odpoczynku łapałem łapczywie niczym ryba wodę.

I caught the moments of rest greedily like a fish for water.

6.jpgŁyk wody, coś słodkiego na wzmocnienie, i dalej do góry - wspinaczka po najtrudniejszym czarnym odcinku trasy narciarskiej FIS.

A sip of water, something sweet to strengthen, and further up - climbing the most difficult black section of the FIS ski run.

7.jpg


8.jpg


9.jpgNa szczycie mogłem wreszcie odetchnąć.
Kilkanaście minut spędziłem na wieży widokowej pijąc wodę i jedząc kanapki.
Zaskakująco szybko odzyskałem część sił w mięśniach.
Być może to zasługa pięknych widoków dookoła ;)

At the top, I could finally take a breath.
I spent several minutes on the lookout tower drinking water and eating sandwiches.
I recovered some of the strength in my muscles surprisingly quickly.
Perhaps it is due to the beautiful views around;)

10.jpg


Plan treningu zrealizowałem - wspiąłem się na Skrzyczne :)

Godzina była młoda, pogoda piękna, a i sił nieco przybyło, więc postanowiłem kontynuować trening. Plan na dalszą część wysiłku urodził się w mej głowie bardzo szybko - zdecydowałem się ruszyć w kierunku Malinowskiej Skały.

I realized the training plan - I climbed Skrzyczne :)

The hour was young, the weather was beautiful, and my strength gained a bit, so I decided to continue training. The plan for the rest of the effort was born in my head very quickly - I decided to move towards Malinowska Skała.

11.jpgPrzejście grzbietem górskim nie było już tak wymagające jak wspinaczka pod górę, ale kilkukilometrowy "spacer" pomógł mi spalić dodatkową porcję kalorii.
By utrzymać wysokie tętno szedłem bardzo szybko.

The mountain ridge crossing was not as demanding as climbing up the hill, but the several-kilometer "walk" helped me burn an extra portion of calories.
I was walking very fast to keep my heart rate high.

12.jpgOd Malinowskiej Skały ruszyłem w kierunku przełęczy Salmopolskiej, skąd miałem zagwarantowany transport do domu.

From Malinowska Skała I set off towards the Salmopolska Pass, from where I had a guaranteed transport home.

13.jpgPodsumowując:
na tym treningu zrobiłem prawie kilometr przewyższenia.
Cały trening trwał ponad 4 godziny, i spaliłem w tym czasie prawie 2,5 tysiąca kalorii.

Summarizing:
in this training I did almost a kilometer of elevation.
The entire training lasted over 4 hours, and during that time I burned almost 2,500 calories.

14.jpg


15.jpg


16.jpg


Sort:  

Congratulations @ptaku! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 700 posts. Your next target is to reach 750 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Do not miss the last post from @hivebuzz:

Feedback from the November 1st Hive Power Up Day

Manually curated by ackhoo from the @qurator Team. Keep up the good work!

A już myślałem, że to zrobiłeś na rowerku ;)