Be fit Or be Dead #53.2020 - 08.11.20 STRAVA

in Polish HIVE2 months ago

1.jpgPL/ENG

W niedzielę pogoda dopisała, wiec wybrałem się na spacer. Nie szedłem szybko, ale 8-mio kilometrowa trasa pozwoliła mi spalić ponad 1000 kalorii (ilość spalonych kalorii pochodzi z aplikacji Endomondo, na tym treningu miałem uruchomione dwie aplikacje, ale o tym poniżej).

On Sunday the weather was good so I went for a walk. I didn't walk fast, but the 8-kilometer route allowed me to burn over 1000 calories (the amount of calories burned comes from the Endomondo app, during this training I had two apps running, but more on that below).

2.jpgW tytule postu napisałem słowo 'STRAVA' gdyż zmieniam aplikację towarzyszącą mi podczas treningów.
Do tej pory sporą porcję danych zapewniała mi aplikacja Endomondo. Niestety kilka dni temu pojawił się news o tym, że aplikacja Endomondo wkrótce przestanie działać.
Mój kolega, który trenuje bieganie, polecił mi podobną do Endomondo aplikację o nazwie 'Strava'.

In the title of the post I wrote the word 'STRAVA' because I am changing the application accompanying me during training.
So far, the Endomondo application has provided me with a large portion of data. Unfortunately, a few days ago there was news that the Endomondo application will soon stop working.
A friend of mine who trains running recommended me an application similar to Endomondo called 'Strava'.

Strava jest bardzo zbliżona do Endomondo, ma jednak jeden zasadniczy problem - nie łączy się z moim paskiem do pomiaru tętna, przez co pomiary nie mam danych dotyczących stref tętna, oraz ilości spalonych kalorii.
Znalazłem już rozwiązanie tego problemu - będę musiał kupić smartwatch (myślę o firmie Polar, lub Garmin).

Strava is very similar to Endomondo, but it has one major problem - it does not connect to my heart rate belt, so I do not have data on heart rate zones and the amount of calories burned.
I have already found a solution to this problem - I will have to buy a smartwatch (I am thinking of the Polar, or Garmin).

Smartwatch przeznaczony do treningu ma zazwyczaj diodę do pomiaru tętna na nadgarstku, jednak pomiar tętna przez diodę nie jest tak dokładny, jak pomiar tętna przez przeznaczony do tego celu pasek umieszczony na klatce piersiowej. W związku z tym mój plan wygląda następująco - pasek do pomiaru tętna z klatki piersiowej będzie wysyłał dane do smartwatch'a, a smartwatch przekaże te informacje dalej, do aplikacji Strava.
W ten sposób zapewnię sobie dostęp do wszystkich potrzebnych mi danych z treningu.
W Endomondo ten system działał bezpośrednio - z paska na piersi do aplikacji w telefonie. Teraz, w aplikacjI Strava, będę potrzebował pośrednika.

A smartwatch designed for training usually has a heart rate LED on the wrist, but the LED heart rate measurement is not as accurate as the heart rate measurement from a strap on the chest. Therefore, my plan is as follows - a chest heart rate strap will send data to the smartwatch, and the smartwatch will pass this information on to the Strava app.
This way I will have access to all the training data I need.
In Endomondo, this system worked directly - from the chest strap to the phone app. Now, in the Strava app, I will need an intermediary.

3.jpg


4.jpg


5.jpg


7.jpg


8.jpgSzczegóły dotyczące samej wycieczki opiszę w przyszłości, w poście podróżniczym dla Travelfeed.
Wspomnę jedynie, że łącząc przyjemne z pożytecznym udało mi się dotrzeć w bardzo ciekawe miejsce - dotarłem do źródła rzeki Wisły.
Do tego, niejako przy okazji, wyznaczyłem sobie nowy fragment trasy na Baranią Górę.
O tym wszystkim napiszę w kolejnych postach.

I will describe the details of the tour in the future in a travel post for Travelfeed.
I will only mention that by combining business with pleasure, I managed to reach a very interesting place - I reached the source of the Wisła river.
In addition, by the way, I have set a new part of the route to Barania Góra.
I will write about all of this in the next posts.

10.jpg


9.jpg


11.jpgZestaw danych z aplikacji Strava wygląda podobnie do tych z Endomondo.
Mam najważniejsze informacje, czyli mapę z przebiegiem trasy, czas treningu, odległość, oraz przewyższenia.
Do pełni szczęścia brakuje jedynie pomiaru tętna, ale z tym tematem uporam się wkrótce.

The dataset from the Strava app looks similar to that from Endomondo.
I have the most important information, i.e. a map with the route, training time, distance and elevation.
Only heart rate measurement is missing to complete happiness, but I will deal with this topic soon.

Sort:  

Witaj wśród stravowców. Tętna sobie nie mierzę więc nie pomogę, ale służę dodatkami, które uwielbiam:

Reszta na https://www.strava.com/apps

Łooooo mistrzu - wielkie dzięki :)