Nepomuki Żywiecczyzny #4 Kościół Trzech Krzyży w Żywcu

in Polish HIVE2 months ago

DSC_6587.jpg

Powyższa figura świętego Jana Nepomucena stoi przy kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego w Żywcu na rogu ulic Świętokrzyskiej i Stefana Batorego. Święty trzyma w rękach krzyż i palmę – symbol męczeństwa. Figura pochodzi z roku 1717. Do roku 1857 znajdowała się na żywieckim rynku, jednak po pożarze miasta została przeniesiona i postawiona przed kościół popularnie nazywany kościołem Trzech Krzyży. Inne źródła mówią, że przeniesienie wynikało z postawienia w jej miejscu na rynku figury świętego Floriana, co jednak nastąpiło 6 lat później. Sam kościół jest znacznie starszy - pochodzi z końca XIV wieku. Pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim, jednak w późniejszych latach wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany. Na jego absydzie, na zewnątrz znajduje się charakterystyczny układ rzeźb Chrystusa i dwóch łotrów na krzyżach.

DSC_6586.jpg

DSC_6585.jpg

DSC_6590.jpg

DSC_6591.jpg

DSC_6592.jpg

DSC_6601.jpg

DSC_6597.jpg

DSC_6593.jpg

All photographs © Stafhalr 2022

Sort:  


~~~ embed:1617632593972977666 twitter metadata:MTE2MTQyMjQxMTc4MDMwNDg5Nnx8aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS8xMTYxNDIyNDExNzgwMzA0ODk2L3N0YXR1cy8xNjE3NjMyNTkzOTcyOTc3NjY2fA== ~~~
The rewards earned on this comment will go directly to the people( @polish.hive, @pl-travelfeed ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Your content has been voted as a part of Encouragement program. Keep up the good work!

Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more