Walchensee - Germany / Walchensee - Německo

in GEMSlast year

_M4A0804.jpg

Last summer I was on holiday in the southern part of Germany. I originally planned to visit tourist destinations in the eastern part of Bavaria, such as Konigsee and Berchtesgaden in general. But at the time of my visit, the weather was so bad that I was forced to move further west beyond the front, which was raining all over the east. So I got to a place called Walchensee. This is a tourist area that is used for water sports. But the day I arrived there, the area was completely deserted, and instead of blue water there was brown water. This was caused by all day rain from the previous day. Certainly this defect did not prevent this photograph from being taken. In addition, the atmosphere is enhanced by the dark-colored sky. This place is definitely worth a visit and I plan to come back here sometime in the future.

Minulý rok v létě jsem byl na dovolené v jižní části Německa. Původně jsem plánoval navštívit turistické cíle ve východní části Bavorska jako jsou Konigsee a celkově okolí Berchtesgadenu. Jenomže v době mojí návštěvy přišlo tak hrozné počasí, že jsem byl nucen se posunout dále na západ za frontu, která celý východ skrápěla hustým deštěm. A tak jsem se dostal do místa, které se jmenuje Walchensee. Jedná se o turistickou oblast, která se využívá k vodním sportům. Ale toho dne kdy jsem tam přijel byla tato oblast naprosto opuštěná a místo modré vody zde byla voda hnědá. To bylo způsobeno celodenním deštěm z předchozího dne. Rozhodně tato vada nebránila tomu, aby vznikla tato fotografie. Navíc atmosféru dokresluje temně zbarvené nebe. Toto místo rozhodně stojí za návštěvu a já se plánuji sem někdy v budoucnu vrátit.

Sort:  

Very cool photo-composition

Resteemed and curated to photography-curation in @c-squared on Discord

~ AND ~

PHOTOSTREEM: This post has been manually curated by The PhotoStream team: The Photography Tribe!

banner 1.jpg

Congratulations @softa


This post was shared in the Curation Collective Discord community for curators, and upvoted and resteemed by the @c-squared community account after manual review.
@c-squared runs a community witness. Please consider using one of your witness votes on us here

Cool shot, I almost thought the logs were a dead giraffe in the water.

I didn't notice that. 😃