Sort:  

Jay jay...I missed a beautiful place near me. Thank you for sharing @brown20s

How about this Saturday anh Đô 🤣.

Đi hái dừa em hầy @dothitrucvy1080

Anh tuyển đc ai chưa, oke rồi thì triển thôi a 🤣

Để a hỏi lại Thu.