You are viewing a single comment's thread from:

RE: Do we know how to accept gifts? (У пошуках себе: чи вміємо ми приймати подарунки? #freewrite, UA)

in Life Stories10 months ago

Якщо цей подарунок має знайти свого власника, то так і буде! Все у цьому світі має свій сенс і свою логіку.