My heart stilled / Моє серце притихло (En/ Ua)

in Life Stories2 months ago (edited)

Hi to all. My posts are becoming less frequent. I know it. And it didn't happen because I don't want to write or because nothing is happening in my life. Not at all. Good things happen to me every day, I devote a lot of time to my work and my son. And I also spend a long time browsing the news from my Ukraine. I read and I want to read at least something positive. For example: "the enemy is retreating", or "there are tendencies towards the end of the war", "spring begins with peace". My main task is to continue to stay with my son in safety abroad.

Привіт усім. Мої дописи рідшають. Я це знаю. І це трапилося не тому, що я не хочу писати, чи в моєму житті нічого не відбувається. Зовсім ні. Щоденно трапляються зі мною хороші речі, я багато приділяю часу своїй роботі і свому синові. А ще я довго переглядаю новини з моєї України. Я вчитуюся і хочу прочитати хоча б щось позитивне. Наприклад: "ворог відступає", або "є тенденції до закінчення війни", "весна розпочнеться з миру". Моїм основним завданням є і далі залишатися з сином в безпеці за кордоном.

Fertile Ukrainian land - "Chernozem"

I feel how my heart is silent, it does not speak those warm energetic words like before. My heart quietly beats out a sad melody for my life. I used to fill my posts with his heartfelt speeches. I always write from the heart and believe in what I write. But the heart does not speak to me now. It quietly waits for the slightest hope of a comeback, which I look for every day in the news.
This week when we talked to my mom, I told her that it was hard for me to have fun and that I didn't feel joy. To which, my mother replied that it is normal, that I am not happy when this happens every day in Ukraine.

Я відчуваю як моє серце мовчить, воно не промовляє тих теплих енергійних слів, як раніше. Моє серденько тихо вистукує сумну мелодію для мого життя. Раніше я наповнювала свої дописи його щирими промовами. Я ж пишу завжди серцем і вірю в те, що пишу. Але серце тепер не розмовляє зі мною. Воно тихо чекає на найменшу надію на повернення додому, яку я шукаю щодня в новинах.
На цьому тижні, коли ми розмовляли з моєю мамою, я їй сказала, що мені важко веселитися, і що я не відчуваю радості. На що, моя мама мені відповіла, що це нормально, що мені не весело, коли таке щодня діється в Україні.

In my dreams, I walk along the road to my village. It is about two kilometers from the track. The journey takes 15-20 minutes at a normal pace. In my dream, I kept walking and walking along the stone road. The trees changed their leaves, nature changed the seasons, then it rained, snow fell, the wind blew, which were on my way, and I kept walking along the road to my grandmother's house in the village.

У моїх снах я йду дорогою в моє село. Це приблизно два кілометри від траси. Дорога ця займає 15-20 хвилин звичайним кроком. У моєму сні я все йшла і йшла кам'яною дорогою. Дерева змінювали листя, природа змінювала пори року, потім пішов дощ, сипав сніг, дмухав вітер, які були на моєму шляху, а я все йшла до дому моєї бабусі в селі.

When I woke up in the morning, I thought that I should go to my grandmother's country house this year, maybe there my heart will want to talk to me again.
Thank you all for your visit, I hope to see you soon.
And now I give myself peace and time.

*Проснувшись зранку, я подумала, що я таки маю дійти до бабусиної хати в цьому році, можливо там моє серце знову захоче зі мною порозмовляти.
Дякую усім за візит, сподіваюся до скорої зустрічі.
А зараз я даю собі спокій і час.