My best memories from last year / Мої найкращі спогади за минулий рік (En/Ua)

in Life Stories3 months ago (edited)

Hi to all! The year 2022 is approaching and we will again become older and hopefully wiser. Each of us has time to think about our life, also to analyze our possibilities, and maybe even some mistakes. Of course, we will set a new goal for next year. The goal is what we live for in the world. A person works to provide for himself and his family, a person studies to get a desired job, a person creates a rest for himself in order to get a new opportunity for new opportunities, thereby escaping from emotional burnout.
Many make written conclusions for the past year. What happened is over, I confidently look ahead. And thank you very much for this opportunity to express the best moments of the past year in a post.

Привіт усім! Ось добігає 2022 рік і ми знову станемо старшими і сподіваюся мудрішими. У кожного з нас є час осмислити своє життя, також проаналізувати свої можливості, і можливо навіть якісь помилки. Та звичайно ми будемо встановлювати нову мету на наступний рік. Ціль- це те за для чого ми живемо на світі. Людина працює, щоб обезпечити себе і свою родину, людина навчається, щоб отримати бажану працю, людина створює собі відпочинок, щоб отримати новий повштох до нових можливостей, втікаючи тим самим від емоційного вигорання.
Багато хто робить письмові висновки за минулий рік. Що було, те минуло, я впевнено дивлюся вперед. І дуже дякую за таку можливість висловити в дописі найкращі моменти в минаючого року.

The best moment in 2022 was when I came to Poland to my family: my daughter and grandson. After many years, we finally lived as one family. And on weekends they went on trips. So we saw the city of Krakow and visited the royal Wawel Castle, the city of Czestochowa and Jasna Hora, where the main relic is the icon of the Mother of God Czestochowa, several more incredible ancient castles and churches, we went underground and visited the Bochnia salt mine, and we covered the way 8 km to climb the Tatra Mountains and see the extremely beautiful lake "Sea Eye".
These are my best memories and now that we are forced to communicate only through the Internet, I can look at the photos on my phone.

Найкращим моментом у 2022 році це було тоді, коли я приїхала до Польщі до моєї сім'ї: дочки і внука. За багато років ми нарешті жили однією сім'єю. А на вихідні їздили в мандрівки. Так ми побачили місьто Краків і побували в королівському замку Вавель, місто Ченстохова і Ясну Гору, де знаходиться головна реліквія ікона матері Божої Ченстоховської, ще кілька неймовірних старовинний замків і костелів, ми спустилися під землю і побували в сольовій шахті Бохня, і ми подолали шлях 8 км, щоб піднятися в горах Татри і побачити надзвичайно красиве озеро "Морське око".
Це мої найкращі спогади і тепер, коли ми змушені спілкуватися тільки через інтернет, я можу переглянути фотографії в моєму телефоні.

When my family is together, I feel strong and invincible. Because who are we individually? Single straws that break easily. But if there are three or five straws, it becomes more difficult to break them. Likewise, families that are able to stick together can more easily survive critical moments.
I hope that the coming year will bring me more good memories as well as news!
Happy New Year!

Коли моя родина разом, то я відчуваю силу і нездоланну міць. Бо хто ми по одному? Соломинки, одинокі, які легко переламати. Але якщо соломинок стає три, п'ять, то зламати їх стає важче. Так і родини, які зуміти триматися разом, вони легше переживають переломні моменти.
Сподіваюся, що прийдешній рік принесе мені більше хороших спогадів, а також новин!
З новим роком!

Sort:  

You've been curated by @plantpoweronhive! Delegations welcome!

Find our community here

Curation Trail

Happy New Year!

image.png


Has sido curado por @visualblock / You've been curated by @visualblock
Bienvenidas delegaciones / Delegations welcome
Encuentra nuestra comunidad aquí / Find our community here
Trail de Curación / Curation Trail

Happy New Year! may you have more happy moments in the coming year!