Krakow's churches no.1 - Church of Our Lady of Perpetual Help

in Pinmapple2 months ago

Read this post on TravelFeed.io for the best experience


20230204_134951.jpg

[ENG]
Krakow is full of churches. On the website www.krakow.pl run by the city hall we can read:

For centuries, Krakow was the capital of Poland, the seat of royal and church power. In this city, tradition and history are of great importance - churches, monasteries and other sacral buildings are one of the main elements creating its historic character. Religion is an integral part of the history and collective identity of Poles. On the historic map of Krakow, there are currently about 360 historic churches, most of them of undoubted historical importance. Getting to know them all takes time, so below we present the most important objects.ts.

Terrible nonsense I think all the more so that in the entire diocese of Krakow, reaching up to the Tatras itself, there are officially 447 parishes. So it would be impossible that 80% of all churches in the entire diocese are Krakow's historic churches. Well, it's hard, apparently someone added one zero for a better effect or a typographical error. Anyway, even 36 historic churches in one city is a really huge number, with which only Rome can compete.
Although I have been associated with Krakow for 14 years, during this time I managed to visit 10, maybe 15 churches. I have been to some of them only once, and to others I went regularly at certain stages of my life in Krakow, nevertheless I feel that I still have a lot to see here, hence the idea for this series.

The first new church I visited is the Podgórski church of Our Lady of Perpetual Help, located in Krakow at 56 Zamoyskiego Street. It is not a magnificent building, but it is simply located in my neighborhood and I was very close to it. The construction of the temple began in 1902, and its consecration took place in 1909. The church, built on a Latin cross plan, is in the Neo-Romanesque style with clear neo-Gothic elements. The designer of the church was Jan Sas-Zubrzycki, the same architect who designed the nearby St. Joseph. The church is currently in use by the Redemptorist Order.
The curiosities of the parish include the fact that during the war Karol Wojtyła, later Pope John Paul II, often prayed in this church in front of the image of Our Lady of Perpetual Help. This was due to the fact that the church was located on the road that Karol Wojtyła traveled every day from his home to the Liban quarry where he worked at the time.

Address:
st. Zamoyskiego 56
30-523 Krakow

Parish website:
https://redemptorysci.krakow.pl/

Masses on Sundays and celebrations:
7:30, 9:00, 10:30 - with the participation of children, 12:00 - total, 16:00 - except for the holidays (I was at this mass), 18:30, 20:00.

20230204_134520.jpg20230204_134548.jpg20230204_134600.jpg20230204_134637.jpg20230204_134646.jpg20230204_134719.jpg20230204_134726.jpg20230204_134749.jpg20230204_134752.jpg

[PL]
W Krakowie aż roi się od kościołów. Na stronie internetowej www.krakow.pl prowadzonej przez urząd miasta możemy przeczytać:

Kraków przez stulecia był stolicą Polski, siedzibą władzy królewskiej i kościelnej. W tym mieście tradycja i historia mają ogromne znaczenie – kościoły, klasztory i inne obiekty sakralne stanowią jeden z głównych elementów tworzących jego zabytkowy charakter. Religia jest integralną częścią historii i zbiorowej tożsamości Polaków. Na zabytkowej mapie Krakowa widnieje obecnie około 360 zabytkowych kościołów, w większości o niewątpliwym znaczeniu historycznym. Poznanie ich wszystkich wymaga czasu, poniżej przedstawiamy więc najważniejsze obiekty.

Okropne bzdury myślę sobie tym bardziej, że w całej diecezji Krakowskiej sięgającej, aż po samiuśkie Tatry oficjalnie jest 447 parafii. Więc niemożliwością byłoby, że 80% wszystkich kościołów całej diecezji stanowią krakowskie zabytkowe kościoły. No trudno, najwyraźniej ktoś dla lepszego efektu, lub z omyłki pisarskiej dopisał jedno zero. Tak czy inaczej nawet 36 zabytkowych kościołów na terenie jednego miasta, to naprawdę ogromna liczba, z którą konkurować może pewnie tylko Rzym.
Mimo, że z Krakowem jestem związany już od 14 lat to przez ten czas udało mi się odwiedzić 10, może 15 kościołów. W niektórych byłem tylko jeden raz, a do innych w pewnych etapach mojego krakowskiego życia chodziłem regularnie, niemniej jednak czuję że mam tutaj jeszcze dużo do zobaczenia, stąd też pomysł na tą serię.

Pierwszy nowo odwiedzony przeze mnie kościół to podgórski kościół pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy położony w Krakowie przy ulicy Zamoyskiego 56. Nie jest on przewspaniałą, budowlą, ale po prostu znajduje się na moim osiedlu i miałem do niego bardzo blisko. Budowę świątyni rozpoczęto w roku 1902, a jej konsekracja nastąpiła w roku 1909. Kościół zbudowany na planie krzyża łacińskiego jest w stylu neoromańskim z wyraźnymi elementami neogotyku. Projektantem kościoła był Jan Sas-Zubrzycki, ten sam architekt, który zaprojektował pobliski położony nie więcej niż kilometr obok inny podgórski kościół pod wezwaniem św. Józefa. Kościół obecnie jest w użytkowaniu przez zakon redemptorystów.
Do ciekawostek parafialnych można zaliczyć to, że w trakcie wojny w tym kościele przed obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy często modlił się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II. Wynikało to z tego, że kościół znajdował się po drodze którą Karol Wojtyła codziennie pokonywał z swojego domu do kamieniołomu Liban, w którym wówczas pracował.

Adres:
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

Strona internetowa parafii:
https://redemptorysci.krakow.pl/

Msze św. w niedziele i uroczystości:
7:30, 9:00,10:30 – z udziałem dzieci, 12:00 – suma, 16:00 – z wyjątkiem okresu wakacji ( na tej mszy byłem), 18:30, 20:00.

20230204_135247.jpg20230204_134838.jpg20230204_134848.jpg20230204_135048.jpg20230204_135124.jpg20230204_135142.jpg20230204_135213.jpg


View this post on TravelFeed for the best experience.
Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Such a beautiful city - we were there about 15 years ago, and loved it, and recall seeing a ton of beautiful buildings. The church above is just stunning - thanks for sharing !
!ALIVE
!PIZZA

@olusiu! You Are Alive so I just staked 0.1 $ALIVE to your account on behalf of @hoosie. (2/10)

The tip has been paid for by the We Are Alive Tribe through the earnings on @alive.chat, feel free to swing by our daily chat any time you want.

🍕 PIZZA !

I gifted $PIZZA slices here:
@hoosie(1/15) tipped @olusiu (x1)

Send $PIZZA tips in Discord via tip.cc!


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @pl-travelfeed ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

It’s so beautiful that church. Congratulations @olusiu

Congratulations @olusiu! Your post brought a smile to the TravelFeed team so we have sent you a smiley. Keep up the good job. 🙂

Thanks for using TravelFeed!
@invisusmundi (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.