ENG-TR //Formation of natural life; Forest Library //Doğal yaşamın oluşumu; Orman Kütüphanesi

in Pinmapple2 months ago
Hello Dear Nature Lovers and Adventure Enthusiasts...

Imagine you are in a forest. Suppose people just wander around without making a sound, choose one of the reading books placed in the tree roots and read those books in carefully prepared sitting areas. Would you like to walk in such a beautiful forest? Now let me take you to such a beautiful forest. Antalya Municipality turned this library, which we thought as a dream, into reality. Let's open the door of the Forest Library and enter.

Merhaba Sevgili Doğasever ve Macera Tutkunları...

Bir ormanın içinde olduğunuzu düşünün. İnsanların ses çıkarmadan sadece etrafı gezdikleri ve ağaç köklerine yerleştirilmiş okuma kitaplardan birini seçip, özenle hazırlanmış oturma alanlarında o kitapları okuduklarını farz edin. Böyle güzel bir ormanda gezmeyi ister misiniz? Şimdi gelin sizleri böyle güzel bir ormana götüreyim. Hayal gibi düşündüğümüz bu kütüphaneyi Antalya Belediyesi gerçeğe dönüştürdü. Orman Kütüphanesinin kapısını aralayarak içeri girelim.

Founded in Dokuma, one of the quietest and most modest districts of Antalya, this library is the beginning of an adventure from natural life to education. A talking nature was created as a result of the researches and discoveries made by Kepez Municipality for this beautiful Forest Library, which was a first in Antalya. In this beautiful natural environment, which will be especially appreciated by book lovers, you can only hear the sounds of birds. You can enjoy reading a book in the open air among the sounds of birds here.

Antalya'nın en sakin ve mütevazi semtlerinden biri olan Dokuma da kurulan bu kütüphane, doğal yaşamdan eğitime uzanan bir serüvenin başlangıcıdır. Antalya'da bir ilk gerçekleştiren Kepez Belediyesinin bu güzel Orman Kütüphanesi için yaptığı araştırmalar ve keşifler sonucunda, konuşan bir doğa yaratıldı. Özellikle kitapseverlerin çok beğenecekleri bu güzel doğal ortamda sadece kuşların seslerini duyabilirsiniz. Açık Havada kuş sesleri arasında kitap okumanın keyfini burada yaşayabilirsiniz.

Located in Antalya Weaving Park, the Forest Library was established on an area of approximately 1500 square meters. There are colorful little wooden houses inside. There is also the Hobbit house in the forest, which we follow from the cinemas and arouses admiration in the audience with its visuality. Placed among natural pine trees, these small colorful houses are illuminated at night. Children show great interest in the forest, where an atmosphere of fairy tales is tried to be created.

Antalya Dokuma Parkın içinde yer alan, Orman Kütüphanesi, yaklaşık 1500 metre kare alanda kurulmuştur. İçerisinde rengarenk küçük küçük ahşap evler bulunuyor. Ormanın içinde bir de sinemalardan takip ettiğimiz ve görselliğiyle seyircisinde hayranlık uyandıran Hobbit evi de yer alıyor. Doğal çam ağaçlarının arasına yerleştirilen bu küçük renkli evler geceleri aydınlatılıyor. Masalcı bir ortam yaratılmaya çalışılan ormana çocuklar büyük ilgi gösteriyor.

The forest has two entrance gates. The first entrance gate is the round fence gate made of thin wide boards used by the sheep to close the area where the sheep stay. On top of this fence, they combined them with semi-triangular wood pieces that resemble the roofs of houses. To fix these pieces of wood, they supported them in thick wood. Finally, they painted these pieces of wood with oil paint.

Ormanın iki giriş kapısı var. İlk giriş kapısı köylerde koyunların kaldıkları alanı kapatmak için kullandıkları ince geniş tahtalardan yapılmış olan yuvarlak çit kapısıdır. Bu çitin üstüne de evlerin çatılarını andıran yarı üçgen şeklinde odun parçalarıyla birleştirmişler. Bu odun parçalarını tutturmak için, kalın odunlarda desteklemişler. Son olarak da bu odun parçalarını yağlı boya ile boyamışlar.

Even the image of the second door, which is generally used by everyone, shows us how beautiful it is inside. They cut the wood that you used as fuel in the stoves in the same size. They arranged these woods in the form of an oval arch. They put a black painted iron door in the middle. When we enter through this door, a tree with beautiful blond hair, bicycle eyes and a hat welcomes us. I think it was chosen as the most beautiful tree in this forest. They used wheat grains while making the blonde hair of this beautiful tree.

Genelde herkes tarafından kullanılan ikinci kapının görüntüsü bile içerinin ne kadar güzel olduğunu bizlere gösteriyor. Eskiden sobalarda yakacak olarak kullandığınız odunları aynı boyda kesmişler. Bu odunları oval kemer şeklinde dizmişler. Ortasına siyah boyalı demirden yapılmış kapı koymuşlar. Bu kapıdan içeri girdiğimizde bizi güzeller güzeli sarı saçlı bisiklet gözlü, şapkası olan bir ağaç karşılıyor. Sanırım bu ormanın en güzel ağacı olarak seçilmiş. Bu güzel ağacımızın sarı saçlarını yaparken buğday tanelerinden faydalanmışlar.

Inside the Forest Library, there are oak, pine trees and a stone house. They placed colorful two-door cabinets inside the tree roots. They include novels, stories and fairy tales from different genres. Among the books, there are mixed books that appeal to all segments, including children's classics, world classics, science, art and psychology.

Orman Kütüphanesinin içinde, meşe, çam ağaçları ve bir de taş ev bulunuyor. Ağaç köklerinin içine renkli iki kapaklı dolaplar yerleştirmişler. İçlerinde farklı türlerden roman ,hikaye ve masal kitapları bulunuyor. Kitaplar arasında çocuk klasikleri, dünya klasikleri, bilim, sanat ve psikoloji dahi olmak üzere her kesime hitap eden karma kitaplar var.

I can say that it is both pleasant and peaceful to walk among the houses made of colorful wooden boards placed among the trees and greenery. I would also like to talk about the beauty of the Hobbit house here. As you know the hobbit houses, we are familiar with the images published in the lord of the rings and the hobbit movie series. The Hobbit house set in this forest is inspired by the Hobbit houses from the movie "Lord of the Rings".

Ağaçların ve yeşilliklerin arasına konulan renkli tahtalarda yapılmış evlerin, arasında dolaşmak hem keyifli hem de huzur verici olduğunu söyleyebilirim. Bir de burada bulunan Hobbit evinin güzelliğinden bahsetmek istiyorum. Hobbit evlerini bildiğiniz gibi, Yüzüklerin efendisi ve hobbit film serinin de yayınlanan görsellerle tanıdık. Bu ormanda kurulan Hobbit evi "Yüzüklerin Efendisi" filmindeki Hobbit evlerinden esinlenerek tasarlanmıştır.

The Hobbit house, designed from the movie, has been given a fairy-tale feel. The chimney hut fascinates those who see it with its surrounding slats and its visuality right in the middle of the greenery. How can a cute house with a small round door set in a raised lawn not look pretty? They drew a band around this hobbit house, which the children showed great interest in, with round painted wood pieces. They also lined up the wooden seating benches right next to it.

Filmden tasarlanan Hobbit evine, masalsı bir hava verilmiş. Bacalı kulübesi, etrafını saran çıtaları ve yeşilliğin tam ortasındaki görselliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Yerden açılmış bir çimenliğin içine yerleştirilmiş küçük yuvarlık kapılı şirin bir ev nasıl güzel görünmez ki? Çocukların çok ilgi gösterdiği bu hobbit evini etrafını yuvarlak boyalı odun parçalarıyla şerit çekmişler. Hemen yanındaki ahşaptan oturma banklarını da sıra sıra dizmişler.

I tried to tell you about this beautiful Forest Library, which tries to explain the habit of reading books with the beauty of the forest, environment and nature. I think that it is necessary to convey the awareness of the love of forest and nature to children, especially for the development of value judgments and personality traits that will be formed at a young age. In today's conditions, children are inevitably in a life away from nature in city life. For this reason, it is very important for the development of children to build such beautiful areas in order to keep children in nature and in the forest as much as possible.

Kitap okuma alışkanlığını, orman, çevre ve tabiat güzelliğiyle anlatmaya çalışan bu güzel Orman Kütüphanesini sizlere anlatmaya çalıştım. Özellikle çocukların küçük yaşta oluşacak değer yargılarının ve kişilik özelliklerinin gelişimi için orman ve doğa sevgisinin bilincini onlara aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Günümüz koşullarında çocuklar, şehir hayatında ister istemez doğadan uzak bir yaşam içindeler. Bu nedenle çocukları olabildiğince doğada ve ormanda tutabilmek adına böyle güzel alanların yapılması çocukların gelişim açısından çok önemlidir.

It is a part of community solidarity to see those who visit this beautiful Forest Library acquire the habit of reading outdoors in natural life. Thank you very much for reading my article.

Bu güzel Orman Kütüphanesini ziyaret edenlerin, doğal yaşamın içinde açık havada kitap okuma alışkanlığını elde ettiklerini görmek, toplum dayanışmasının bir parçasıdır. Yazımı okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

Stay with love and nature...

Sevgiyle ve Doğayla kalın...

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

Thank you very much.

Vay be! Belediyenin kültüre verdiği önem beni gerçekten mutlu etti. Benim gibi kitap okumayı seven birisi bu ortamda kendini bulur. Bu bilgiyi paylaştığınız için sizlere ayrıca teşekkür ediyorum.

Böyle bir ortamda sıkılmadan saatlerce kitap okuyabilirsiniz. Sayfama uğradığınız için çok teşekkür ederim.

Congratulations @passenger777! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 5000 upvotes.
Your next target is to reach 6000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

To support your work, I also upvoted your post!

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

I love this one, makes me remember the Lord of the Rings.

It's true, we can't find the beauty and comfort of Hobbit Houses anywhere. Thank you very much. You have cheered up my page.

You're welcome (^_^) and have a nice day ahead.

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png

Congratulations, your post has been upvoted by @dsc-r2cornell, which is the curating account for @R2cornell's Discord Community.

Manually curated by @jasonmunapasee

r2cornell_curation_banner.png

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1648.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Thank you very much for your support. I try to read most of the posts shared in your community.