[EN/UA] Мишачий волохатий горох / Mouse hairy pea

in Team Ukraine4 months ago (edited)

Привіт всім читачам нашої української спільноти. Я продовжую публікувати дописи про українські поля, степи, лани, про ті дикі квіти які у нас ростуть.

Пам'ятаєте я писав невеличку історію про равликів? Хто не бачив, ось вона:

https://ecency.com/hive-165469/@deliberate/en-ua-yak-zhivut-glukhonimi

А хто не читав, то прочитайте, це як на мою думку дуже цікаві факти з життя равликів. Отже сьогодні, коли я побачив равлика на галявині, не зміг утриматися і сфотографував. Тепер у моєму фото архиві буде на одне фото більше.

Але мова не про це. Сьогодні я покажу вам одну дику рослинку, називається вона Волохатий горох. Чому саме волохатий, не знаю, може тому, що він дійсно такий? Подивіться на фотографії, тут видно як стеблі, листя і навіть самі квіти пухнасті.

Росте ця рослина майже всюди де є багато вологи, біля озер, річок, водойми. А у народі волохатий горох називають мишачим. Така назва цікава, чому саме мишачим? На це питання я теж не знаю відповіді. Можливо тому, що цією квіткою ласують мілкі гризуни, тобто миші?

А цвіте цей горох спочатку фіолетово білими квітами, потім квіти стають повністю фіолетовими, яскраво фіолетовими. А горох то плоди, коли рослина починає відкидати цвіт, з'являються невеликі стручки, в яких є зернятко схоже на горох. Це зернятко потім випадає зі стручків і знову росте. Таким чином росповсюджуєтьмя ця дика рослина, Волохатий горох.


Hello to all readers of our Ukrainian community. I continue to publish posts about Ukrainian fields, steppes, meadows, about the wild flowers that grow here.

Do you remember when I wrote a short story about snails? For those who haven't seen it, here it is:

https://ecency.com/hive-165469/@deliberate/en-ua-yak-zhivut-glukhonimi

And if you haven't read it, read it, in my opinion, these are very interesting facts from the life of snails. So today, when I saw a snail on the lawn, I couldn't resist and took a picture. Now there will be one more photo in my photo archive.

But it's not about that. Today I will show you one wild plant, it is called Hairy Pea. Why exactly hairy, I don't know, maybe because he really is like that? Look at the photos, here you can see how the stems, leaves and even the flowers themselves are fluffy.

This plant grows almost everywhere where there is a lot of moisture, near lakes, rivers, reservoirs. And among the people, hairy peas are called mouse peas. Such a name is interesting, why mice? I don't know the answer to this question either. Maybe because this flower is eaten by small rodents, that is, mice?

And this pea blooms first with purple-white flowers, then the flowers become completely purple, bright purple. And peas are fruits, when the plant begins to reject flowers, small pods appear, which contain a seed similar to a pea. This seed then falls out of the pod and grows again. This is how this wild plant, the Hairy Pea, spreads.

Sort:  

Який він ніжний та гарний!

Пухнастий

не зустрічав я такого ще, або це дуже непоширена рослина у мене вдома

Вона у степах зазвичай росте