Бажаєте чути українську? / Do You Want to Hear Ukrainian?

in Team Ukraine7 months ago (edited)

Колись, гуляючи на дитячому майданчику, коли моя донечка ще була крихітною, ми зустріли там хлопчика, який розмовляє потворною сумішшю російської і української мов. Але робив він це так, що його важко було зрозуміти. Його мама пояснила, що він багато часу дивиться мультфільми, дубльовані російською мовою, а вдома вони розмовляють українською. В результаті вийшло те, що вийшло.

Тоді я вирішив для себе, що моя дитина буде дивитися виключно мультфільми, дубльовані українською мовою доти, поки досконало не навчиться говорити. А вже потім можна дивитися і російською.

Тепер, коли росія напала на Україну, багато людей бажає краще знати українську мову. Якщо ви бажаєте щоб ваша дитина дивилася мультфільми, дубльовані українською мовою, або ж ви бажаєте подивитися фільм з українським дубляжем, все це ви зможете знайти на торрент-трекері Толока.

Тут зібрана найбільша колекція україномовного контенту, яку я зустрічав будь-де. Можна сказати, що тут зібрано все, що є українською мовою. Зокрема тут є багато ексклюзивного контенту, який ви не знайдете більше ніде. Місцева спільнота регулярно збирає кошти на озвучення фільмів та серіалів. Це озвучення вони замовляють у професійних студіях. Таким чином, завантажуючи фільми чи мультфільми з даного ресурсу, ви не порушуєте жодних авторських прав.

За роки існування проект озвучив вже багато фільмів і серіалів.

Тож якщо вам потрібен україномовний контент, скористайтеся Толокою.

Once, while walking on the playground, when my daughter was still tiny, we met a boy there who speaks an ugly mixture of Russian and Ukrainian languages. But he did it in such a way that it was difficult to understand him. His mother explained that he spends a lot of time watching cartoons dubbed in Russian, and at home they speak Ukrainian. The result was a mixture of languages.

Then I decided for myself that my child will only watch cartoons dubbed in Ukrainian until he learns to speak perfectly. And then you can also watch in Russian.

Now that russia has attacked Ukraine, many people want to know the Ukrainian language better. If you want your child to watch cartoons dubbed in Ukrainian, or you want to watch a movie with Ukrainian dubbing, you can find all this on the torrent tracker Toloka.

Here is the largest collection of Ukrainian-language content that I have come across anywhere. It can be said that everything that is in the Ukrainian language is collected here. In particular, there is a lot of exclusive content here that you will not find anywhere else. The local community regularly collects funds for dubbing films and TV series. They order this dubbing from professional studios. Thus, by downloading movies or cartoons from this resource, you do not violate any copyright.

Over the years of its existence, the project has voiced many films and series.

So if you need Ukrainian-language content, use Toloka.

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @o1eh ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Як же без рідненької мови?!))) Доброго мирного вечора!

І вам миру і спокою.

Оце здорова позиція адекватних батьків. Респект.

Дякую :)

Тільки так, все має починатися з родини. Батьки найкращий прклад для дітей.