Школа і повітряна тривога / School and the Air Alarm

in Team Ukraine7 months ago

Source.

Західна Україна є безпечним регіоном, який знаходиться далеко від бойових дій. Тому тут діти навчаються у школах офлайн. Для того щоб це зробити можливим у кожній школі відновили сховище, якщо таке було передбачене проектом, або обладнали нове, як могли. Наприклад у нашій школі сховище - це простий коридор, вікна в якому заліплені скотчем.

В сусідній школі, куди ходить моя племінниця, є гарне сховище, передбачене проектом. Там провели певні роботи з відновлення.

Незважаючи на те, що війна від нас далеко, діти не відчувають себе у безпеці. Вчора в цій сусідній школі провели тренування. Всім дітям потрібно було спуститися в укриття і просидіти там 20 хвилин.

Учениця сьомого класу розповіла, що їй там було моторошно і неприємно. У сховищі досить темно, атмосфера гнітюча. Їй хотілося плакати.

Моя племінниця, учениця п’ятого класу цієї ж школи, вийшла зі сховища заплакана. Їй було страшно. І це тільки тренування!

А вже сьогодні сталася справжня повітряна тривога. Як діти відреагували мені поки що невідомо.

Source.

Western Ukraine is a safe region far from hostilities. Therefore, here children study in schools offline. In order to make this possible, the bomb shelter was restored in each school, if it was provided for in the project, or a new one was equipped as best they could. For example, in our school, the bomb shelter is a simple corridor, the windows of which are covered with tape.

In the nearby school where my niece goes, there is a nice bomb shelter provided by the project. Some restoration work was carried out there.

Despite the fact that the war is far from us, children do not feel safe. Yesterday, this nearby school held a training session. All children had to go down to the bomb shelter and stay there for 20 minutes.

The seventh-grade student said that it was creepy and unpleasant for her there. It is quite dark in the bomb shelter, the atmosphere is oppressive. She wanted to cry.

My niece, a fifth-grader at the same school, left the bomb shelter in tears. She was scared. And that's just training!

And today there was a real air alarm. I still don't know how the children reacted.

Sort:  

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @o1eh.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for new Proposal
Delegate HP and earn more

Loading...

Бідні діти! Таке жахіття їм дісталося!!!(((

Вже пройшло кілька днів. Бачу, що діти звикають.

Моторошно і вчителям, повірте мені. А якщо повітряна тривога пролунає під час перерви? Потрібно зібрати дітей, а хтось на подвір'ї чи в туалеті, котрась дитина переодягається на фізкультуру чи щось інше... Хоча з перевагами оф-лайн навчання не сперечетимуся, бо вони безумовні.

Я б ніколи не хотів бути вчителем. Нести відповідальність за скількох дітей! Наша вчителька знайшла вихід - вона майже не відпускає дітей на перерви. Мабуть боїться, що не позбирає їх якби щось.

Congratulations @o1eh! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You distributed more than 4000 upvotes.
Your next target is to reach 5000 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveFest⁷ in Amsterdam is next week. Attend and get your badge.
Our Hive Power Delegations to the August PUM Winners
Feedback from the September 1st Hive Power Up Day

Так. Нові реалії життя.