You are viewing a single comment's thread from:

RE: Новини проекту та звіт за минулий період 17.08.2020-23.08.2020

in Team Ukraine2 years ago

Так, 0.5HIVE за 30 днів. 0.0167 HIVE за день.

Ви можете будь-яку кількість HIVE, більше за 0.5 відправити, бот вирахує кількість днів автоматично.