Ліки від блекауту. Хенк і Мейсон \ Medicines from blackout. Khenk i Meyson

in Team Ukraine2 months ago (edited)

Краще без світла, ніж під москалями!
Ніколи вони нас не переможуть. Якими б нелюдськими методами не діяли, ми - непереможні! Тому що у кожній хаті, яку залишили рашисти без світла та тепла, живуть справжні українці. І вони готові пройти будь-які випробовування, як черговий квест. Немає води? Дощ падає, підв'яжу відро до балкону, буде чим змити унітаз! Впало відро? Піду підніму. О, а тут же сніг! Наберу, розтане, нагрію, помию голову, а потім змию унітаз!

It is better without light than under the Moscow lights!
They will never defeat us. No matter what inhumane methods we use, we are invincible! Because real Ukrainians live in every house left by the Rashists without light and heat. And they are ready to undergo any tests, as another quest. No water? It's raining, I'll tie a bucket to the balcony, there will be something to flush the toilet! Did the bucket fall? I'll go pick it up. Oh, and there is snow! I'll take it, melt it, heat it up, wash my head, and then flush the toilet!

1.jpg

Як влучно сказала Леся Нікітюк у своїй пісні, - у нас кожна миша має військове звання. І загарбникам утриматись на нашій землі ніхто і ніколи не дозволить.

As Lesya Nikityuk aptly said in her song, every mouse has a military rank. And no one will ever allow the invaders to stay on our land.

Так, на сьогоднішній день з енергетикою в Україні дуже важко. Найгірше, що обстріли інфраструктури від російських нелюдів можуть повторитися. Ремонтний потенціал у нас вже на межі використання. Звісно, наші друзі зі всього світу готові нам допомогти. Але це потребуватиме більше часу на відновлення системи. А, значить, відключення світла будуть більш довготривалими.
Ми готові до будь-яких несподіванок. Головне - щоб рашисти не приперлися знову на наші землі. А були вигнані до останнього негідника за межі наших міжнародно визнаних кордонів. Назавжди. І щоб ракети російські замовкли. Навіки.
Поки триває сьома година без світла, я вирішила нарешті прогулятися полями з песиком. Люблю ці безмежні простори. Хоча орки і тут нагадили: не всі стежки прохідні, і звичні довгі маршрути недоступні зараз через небезпеку мін. Але відпустити Хенка вільно пробігтися полем - це вже перемога і задоволення.

Yes, today it is very difficult with energy in Ukraine. The worst thing is that the shelling of the infrastructure by Russian non-humans may repeat itself. Our repair potential is already at the limit of use. Of course, our friends from all over the world are ready to help us. But it will take more time to restore the system. And, therefore, the power outages will be more long-lasting.
We are ready for any surprises. The main thing is that the Rashists do not rest on our lands again. And they were expelled to the last scoundrel beyond our internationally recognized borders. Forever. And for the Russian rockets to shut up. forever
While the seventh hour continues without light, I decided to finally take a walk in the fields with the dog. I love these boundless spaces. Although the orcs reminded here: not all paths are passable, and the usual long routes are not accessible now due to the danger of mines. But letting Hank run freely across the field is already a victory and a pleasure.

4.jpg

От тільки є у нас одна проблема. Ми коли виходимо за ворота, відразу ж слідом за нами біжить наш старший кіт Мейсон. Але. Поки йдемо вулицями, Мейсон просто біжить разом із нами. Але варто тільки повернути на поля, - він зупиняється і починає жалібно нявчати. Щоб повернулися. Ну не можу ж я свого коханого котика просто так плачучим залишити посеред дороги. Тому похід на поля відміняю, і повертаємось додому.
Сьогодні критично хотілося піти з Хенком на луги. Тому придумала: закрию я Мейсона в хаті, і тільки тоді піду на прогулянку.
Так і зробила. Мейсон після смаколиків влігся вмиватися у теплих подушках. А ми з Хенком насолодилися вечірніми пейзажами блекаутного села.

But we have only one problem. When we go out the gate, Mason, our older cat, runs right behind us. But. As we walk the streets, Mason just runs with us. But it is only worth returning to the fields - he stops and begins to meow piteously. To return. Well, I can't just leave my beloved cat crying in the middle of the road. Therefore, I cancel the trip to the fields, and we return home.
Today, I desperately wanted to go to the meadows with Hank. Therefore, I came up with the idea: I will lock Mason in the house, and only then will I go for a walk.
So she did. After the goodies, Mason went to bed to wash himself in warm pillows. And Hank and I enjoyed the evening scenery of the blackout village.

6.jpg

5.jpg

У всьому, що нас оточує, є невичерпне джерело позитиву. Головне - вчасно ним користуватися. Українці вміють знайти позитив навіть у найскладніших ситуаціях. Саме тому нас не перемогти недолугим окупантам.

There is an inexhaustible source of positivity in everything that surrounds us. The main thing is to use it on time. Ukrainians know how to find the positive even in the most difficult situations. That is why we cannot be defeated by the unworthy occupiers.