Hive - blockchain for everyone / Hive - blockchain dla każdego [EN/PL]

in LeoFinancelast month


hiveen.png

When talking about Hive we most often talk about writing articles. After all, the idea of decentralised social media didn't come out of nowhere. But Hive is not just social media and comments. Hive is a ready-made infrastructure for many different projects.

When comparing Ethereum, Binance Smart Chain or Solana ecosystems, we mention the number of platforms or projects that operate within a given blockchain. However, we rarely think about the actual use of certain parties within the category. CEX's or DEX's on Ethereum, Binance Smart Chain and on Solana are dozens. There are also a lot of NFT projects, Yield Farming sites are also a bit. And if you think about it, there is a bit of everything from each category.

Hive also offers such opportunities, unfortunately on a smaller scale, but such projects exist. There are several games on Hive, including Splinterlands, dCity and Rabona. Social media platforms are really as many as we want. Now a lot of tokens on Hive Engine have their own interface which is really just another service in the ever growing Hive ecosystem. As far as Hive Engine goes, this is an example of DEX. So is LeoDex. And if you like DeFi you can find DLease on Hive. Cub Finance can be subsumed into the Hive ecosystem if one were to ask.

There is a lot of talk about Ethereum in the context of NFT. On Hive we can also find NFT every day. dCity is a game based on NFT. On NFTMart we can buy various unique tokens in the form of cards or other forms of game items. You can end up on Lensy and NFTShowroom, which are such NFT galleries.

In fact, it is not important how many projects a given blockchain offers in a given category, but only whether it can offer this particular category to users. Of course, the more projects the better the final choice and comfort of use, but know that such an inconspicuous Hive, which is known mainly for commenting and writing posts, can also offer NFT, DeFi, DEX and gaming solutions. This is what makes me think that Hive is one of the best future blockchain and above all ecosystems.

Thank you for your attention and until the next one, Nervi.hivepl.png

Rozmawiając o Hive najczęściej mówimy o pisaniu artykułów. W końcu idea zdecentralizowanych mediów społecznościowych nie powstała znikąd. Ale Hive to nie tylko media społecznościowe i komentarze. Hive to gotowa infrastruktura dla wielu różnych projektów.

Porównując ekosystemy Ethereum, Binance Smart Chain czy Solanę wspominamy o ilości platform czy projektów, które funkcjonują w obrębie danego blockchanu. Rzadko jednak myśli się o faktycznym zastosowaniu niektórych stron w obrębie danej kategorii. CEX'ów czy DEX'ów na Ethereum, Binance Smart Chain i na Solana jest kilkadziesiąt. Projektów NFT też jest sporo, Yield Farmingowych stron też się trochę znajdzie. I jakby się zastanowić to wszystkiego jest po trochu z każdej kategorii.

Hive również oferuje takie możliwości, na mniejszą skalę niestety, ale takie projekty istnieją. Gier na Hive jest kilka, w tym Splinterlands, dCity i Rabona. Platform social mediowych jest tak naprawdę tyle ile chcemy. Teraz dużo tokenów na Hive Engine ma własny interfejs co jest tak naprawdę kolejną usługą we wciąż rozwijającym się ekosystemie Hive. Jak już o Hive Engine mowa to jest to przykład DEX'a. Tak samo jak LeoDex. A jak ktoś lubi DeFi to na Hive znajdzie DLease. Cub Finance można podciągnąć pod ekosystem Hive jeżeli ktoś by się pytał.

Głośno o Ethereum się mówi w kontekście NFT. Na Hive również możemy spotkać NFT na co dzień. dCity to gra oparta na NFT. Na NFTMart możemy kupować różne unikatowe tokeny w formie kart czy innych form przedmiotów w grach. Skończyć można na Lensy i NFTShowroom'ie, które są takimi galeriami NFT.

Tak naprawdę nieważne jest ile danych projektów oferuje dany blockchain z jakiejś kategorii tylko czy potrafi zaoferować tę właśnie kategorie użytkownikom. Wiadomo, im więcej projektów tym lepszy końcowy wybór i komfort użytkowania ale świadomość, że taki niepozorny Hive co znany jest głównie z komentowania i pisania postów również może zaoferować rozwiązania NFT, DeFi, DEX i gamingowe. Z tego właśnie uważam, że Hive to jeden z najlepszych przyszłościowych blockchainów a przede wszystkim ekosystemów.

Dziękuję za uwagę i do następnego, Nervi.

Posted Using LeoFinance Beta

Sort:  

Czy może ktoś wie jak zrobić DAPP na HIVE?

W skrócie - napisać odpowiednie oprogramowanie ;)

Dziękuję bardzo :)

To ja dziękuję :)