Добър ден с Hive Bulgaria 🇧🇬

in Bulgaria4 months ago (edited)

Здравейте на всички и на теб @iliyan90
Започнахме рано сутринта с тренировка 💪-аз и един приятел от компанията и след това решихме да отидем на едно място на което исках да отида отдавна 🤪🤍💚❤

20210411_152659.jpg

Невероятна гледка в приятна компания какво му трябва повече на човек 👊😊

20210411_151923.jpg

Малко ексремност 🧗🤍💚❤ за да е по интересно

20210411_141854.jpg

Къщичката на алпиниста 🤍💚❤

20210412_013408.jpg

20210412_013553.jpg

❤❤❤❤

20210412_013107.jpg

20210411_171255.jpg

20210411_141820.jpg

Хубав ден на всички а ние продължаваме с разходките 😝🤍💚❤

Sort:  

Good day to you too :)

Looks like a great hike with some ladder climbing you did there. Great!

@tipu curate

@ervin-lemark thats just the beginning of the day 💪😉😊 we still have a lot to explore 🤍💚❤

Страхотни сте Браво 🤍💚❤️🙏

Благодаря @koychev 🙏🤍💚❤

Congratulations @tiger85! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s) :

You published more than 70 posts.
Your next target is to reach 80 posts.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Support the HiveBuzz project. Vote for our proposal!

Много добре, атрактивно 😊😊

Мдааа 🤪

Страхотна разходка сте си направили , къде се намира това?

Това е във ВеликоТърново 🤍💚❤

Прекрасна гледка. Не съм се качвала...., но от далеко винаги съм се възхищавала на мястото където е построена!

Отдавна исках да отида там и най-накрая се случи 😊