Разходка до "Ксилифор" / Walk to "Xilifor"

in Ecency Bulgaria2 months agoclb99zzbn01iu0woqh8jhg5oq_InCollage_20221203_152203148.webp
clb99zw4601m91ooq9r2nf75a_IMG_20221203_144902.webp
clb9a071501ma20oq0ia46jns_IMG_20221203_143250.webp
clb9a0aa901nx2goq99gs99yw_IMG_20221203_142428.webp
clb9a0hl501nf0joq8cai1uxc_IMG_20221203_142250.webp
clb9a0kuy01mc1ooqbxfv2o4k_IMG_20221203_142301.webp
clb9a0srw01md20oq8xmhdmbv_IMG_20221203_142309.webp
clb9a0u0a01o02goqbwrs4p7a_IMG_20221203_142331.webp
clb9a12i201n82roq60t946cs_IMG_20221203_142145.webp
clb9a14g001ni0joq4h4a8dei_IMG_20221203_142140.webp

Здравейте приятели.През днешния студен ден отидохме да се разходим до близката местност Ксилифор. Мястото се намира в непосредствена близост до Велико Търново но въпреки това е много спокойно и подходящо за една бърза неделна разходка В Ксилифор има изградени различни детски забавления, пързалки и катерушки.Навсякъде има и изработени от дърво и метал различни интересни статои.Най-интересно за мен обаче остава малкото езерце което се намира в единия край на парка.Въпреки малките си размери езерото е изкуствено зарибено с различни видове риби. Освен тях тук може да се намерят и голям брой земноводни костенурки. За жалост се бяха скрили в подготовка за наближаващата зима.Разжодихме се за около час и за пръв път там освен нас нямаше никакви хора. Единствено един любопитен котарак вървеше плътно след нас.

Hello friends. During today's cold day, we went for a walk to the nearby area of ​​Xilifor. The place is located in the immediate vicinity of Veliko Tarnovo, but nevertheless it is very peaceful and suitable for a quick Sunday walk. In Xilifor there are various children's amusements, slides and climbing frames. There are also various interesting statues made of wood and metal everywhere. The most interesting for however, I am left with the small pond that is located at one end of the park. Despite its small size, the lake is artificially stocked with various types of fish. Apart from them, a large number of amphibian turtles can also be found here. Unfortunately, they had hid in preparation for the approaching winter. We warmed up for about an hour and for the first time there were no people there besides us. Only one curious cat was closely following us.


For the best experience view this post on Liketu

Sort:  

Ей и ние бяхме там преди месец. Имам много материал от там 😄😁

Супер местенце е за разходка 🙂

Изглежда страхотно 😍😍😍

Така е, много е спокойно ☺️☺️☺️

Страхотно място
@tipu curate 🙏

Така е наистина. Благодаря за подкрепата 🙏🙏🙏

Well done @vasilev89! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 1
Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners
HiveBuzz World Cup Contest - Recap of the last day of the group stage.
Well done @vasilev89! You successfully guessed the match result and unlocked your badge!
Click on the badge to view your board. Click [here](https://hivebuzz.me/rankingWC) to check your ranking.

Thank you to our sponsors. Please consider supporting them.

Check out the last post from @hivebuzz:

HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 2
HiveBuzz World Cup Contest - Round of 16 - Recap of Day 1
Our Hive Power Delegations to the November PUM Winners

Интересно място😉

Да, много подходящо за разходка

Много красиво 😍😍😍👏👏👏

Благодаря 🙏🙏🙏