You are viewing a single comment's thread from:

RE: CENT Token Curation Study

in CENTlast year (edited)

Merhaba hocam. Bunda asıl amaç oylama değil de token hacmini artırmak. Oylama kısmı yeni kullanıcılara için çok faydalı olacaktır. Ancak dediğin gibi baya uğraştırıcı. Özellikle gönderim miktarı vb. çok düşük. Bunda amaç Hive-Engine'yi tanıtmak, aşırı fiyat düşüşü vb. beklentisiyle işlem yapanlar için bir sigorta tokeni olmak gibi şeyler. Bunun için de likidite, işlem hacmi lazım. Bu nedenle belli dönemdeki gönderimler token için bir fayda sağlamayacak. Ayrıca sadece oylama işlemleri için HP kiralamak mantıksız, çünkü zarar edileceği kesin.