You are viewing a single comment's thread from:

RE: CENT Token Curation Study

in CENTlast year

En son baktığıma ort 1000 Hive değerinde likidite vardı hocam. Miktar arttıkça havuz zarar ettiriyor. Aslında sadece havuz veya maerket değil ikisine eş zamanlı bakmak lazım. Çoğu zaman arbitraj fırsatı bile oluyor. Aynen, dolar fiyatı olarak hesaplanıyor. Başka bir çözüm bulamadım hocam. CENT karşısında HIVE işlemi yapılsa sıkıntı olmayacak. Ancak market gereği dolarla hesaplıyoruz mecburen.