WednesdayWalk – Sports Season! [eng/срп] Шетња средом – спортска сезона!

in OCDlast year

DSCF8248_cr_tn.jpg


Past two weeks have been rainy, so there was no flea market gatherings. Reminder: Next time, be sure to stock up on sports equipment, in order to improve your fitness after a long imprisonment. Organize a basketball or football tournament… or a tennis tournament. Or a golf tournament… Let’s see what can be found on our flea market…

For example: You are married, and you need good physical prep and a lot of fitness to endure… I mean to get along with your spouse. Here are the right props for you!

Две последње недеље су кишне, тако да бувљака није било. Подсетник: Идући пут, обавезно направити залихе спортских реквизита, ради поправљања форме након дугог утамничења. Организовати кошаркашки или фудбалски турнир… или тениски турнир. Или голф турнир… Да видимо шта се од тога може наћи на нашој бувљој пијаци…

На пример: У браку сте, и треба вам добра физичка припрема и много кондиције да истрп… да се лепо слажете са својим брачним партнером. Ево правог реквизита за вас!

DSCF8397fsbokssteemit.JPGYou didn’t do well in marriage? You are a fan of that old saying: “If you are stronger, you aren’t faster?” Then why not choose a beautiful sport – cycling! See how many beautiful bicycles you have there…

Нисте добро прошли у браку? Волите ону изреку ако си јачи/а ниси бржи/а? Зашто онда не изаберете прелепи спорт – бициклизам! Погледајте колико ту има лепих бицикала…

DSCF8501-fs-steemit.JPGIf you already have a bicycle, see how nicely it is used by our @dejan.vuckovic – and then you have to, just in case, look for appropriate protective equipment.

Ако већ имате бицикл, погледајте како га лепо користи наш @dejan.vuckovic – а затим превентивно потражите одговарајућу заштитну опрему.

DSCF8289fs5biciklistasteemit.JPGIt’s not that bicycle helmets are bad…

Није да су бициклистички шлемови лоши…

DSCF8514fsslemsteemit.JPG…but if you intend to take cycling seriously, buy serious equipment as well. With this one you can easily go to a Mars trip 😃

…али ако имате намеру да се бициклизмом бавите озбиљно, купите и озбиљну опрему. Са овим можете и до Марса на излет 😃

DSCF8372 COhelmetsteemit.jpgAnd only at the very end, choose fashion details for long city rides.

И тек на крају бирајте модне детаље за дуге градске вожње.

DSCF8293-rotfs-steemit.JPGIf cycling is too dangerous for you due to frequent encounters with fools on four wheels, you can choose tennis! There you have the balls, and let’s see if there are any rackets…

Ако вам је бициклизам опасан услед честих сусрета са будалама на четири точка, можете изабрати тенис! Ево, лоптице су ту, да видимо има ли рекета…

DSCF8277fs2tenissteemit.JPGAs expected, Serbia does not lack in rackets. Everyone has them, government the most, and flea market has no shortage either…

И према очекивању, Србија у рекетима не оскудева. Сви их имају, у власти највише, а ни на бувљаку их не мањка…

DSCF8288fsreketisteemit.JPGIf that racket is too heavy for you, g play table tennis! You only need two little rackets, a couple of light balls and… a phone to call your opponent!

Ако вам је тај рекет превише тежак, играјте стони тенис! Ту вам требају само два малецка рекетића, пар лаких лоптица и… телефон да позовете супарника!

DSCF8292_crsteemit.jpgIn any case, you will need sneakers, whether you play basketball, like that two guys in the cover picture, and especially football (did you see the soccer balls in the first photo with the cyclist?), because in that case you will need more than one pair due to quick wear&tear.

У сваком случају, требаће вам спортске патике, било да се бавите кошарком, као она два момка са насловне слике, а нарочито фудбалом (видели сте фудбалске лопте на првој фотографији са бициклистом?), јер ће вам у том случају бити потребно више парова због убрзаног трошења.

DSCF8535-cipe-steemit.JPGDon’t want to tear your beautiful new sneakers? Play golf! It is a gentleman’s sport, there is not much sweating, and the only problem is finding clubs. Let’s see, are there any golf clubs?

Не желите да цепате своје лепе нове патике? Играјте голф! То је господски спорт, нема много знојења, и једини је проблем налажење штапова. Да видимо, има ли штапова за голф?

DSCF8654fsgolfsteemit.JPGWow, these aren’t golf clubs, but here’s finally the ideal sport! You sit, fish, and as a result, sometimes you can even eat something!

Опа, ово нису штапови за голф, али ево најзад идеалног спорта! Седиш, пецаш, а као резултат, понекад можеш нешто и да поједеш!

DSCF8377fsstapovisteemit.JPGSee you on the quay! 😉All the photos in this #wednesdaywalk taken with the Fujifilm X-T20 with the Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS lens.

Видимо се на кеју! 😉Све фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективoм Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS.


This post is made as a contribution to a photo challenge done in collaboration of two of our members: @tattoodjay hosts a competition called “Wednesday Walk” and @elizacheng’s contest called “Make me Smile”.

Овај текст сачињен је као прилог фотографском такмичењу организованом у сарадњи два наша члана: @tattoodjay домаћин је такмичења под називом „Шетња средом“ а такмичење које води @elizacheng назива се „Измами ми осмех“.


* * *

Related Posts / Повезани текстови

WednesdayWalk – Music Flea Market! [eng/срп] Шетња средом – музичка бувља пијаца!

WednesdayWalk – Flea Market is Back in Business! [eng/срп] Шетња средом – Бувљак поново ради!

WednesdayWalk – History walk [eng/срп] Шетња средом – Шетња кроз историју

WednesdayWalk – Flea Market Portraits [eng/срп] Шетња средом – Портрети са бувље пијаце

WednesdayWalk – Kissing the Doors [eng/срп] Шетња средом – Љубљење врата

WednesdayWalk – The Best Friend [eng/срп] Шетња средом – Најбољи пријатељ

First Month of а Quarantine… [eng/срп] Карантин, први месец…

WednesdayWalk – Flea Art Gallery [eng/срп] Шетња средом – Бувља галерија

WednesdayWalk – No More Coronavirus! [eng/срп] Шетња средом – Нема више коронавируса!

WednesdayWalk – Remembering Walks… [eng/срп] Шетња средом – Сећање на шетње…

WednesdayWalk – Toy Story [eng/срп] Шетња средом – Прича о играчкама

WednesdayWalk – A Special Offer [eng/срп] Шетња средом – Посебна понуда

WednesdayWalk – One Dull Evening [eng/срп] Шетња средом – Једно досадно вече

WednesdayWalk – Beter than Viagra [eng/срп] Шетња средом – Боље од вијагре

Sunday Walk 4 WednesdayWalk [eng/срп] Недељна шетња за среду

TeamSerbia Photo SerbiaContest — Street Photography [eng/срп] Такмичење ТимaСрбија — Улична фотографија

Flea Market Report on Jan 26th 2020 [eng/срп] Извештај са бувље пијаце од 26. јануара 2020.

Boy−Girl Relations — Instruction Manual [eng/срп] Мушко−женски односи — упутство за употребуHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

Sort:  

Nice that you are allowed to go to the flea market. I don't know if we have them open yet. Romanians always feel the need to over exaggerate anything. After seeing your pics I realized I miss ping pong, and fishing. Can't wait for the fishing season to commence.

pixresteemer_incognito_angel_mini.png
Bang, I did it again... I just rehived your post!
Week 7 of my contest just started...you can now check the winners of the previous week!
2