Sort:  

It's really good to know something new every now and then. I just don't know why there are others who finds history boring. But anyway, I hope her name will be heard more because as per observation kahit dito sa amin, marami pa ring hindi nakakaalam sa kaniya. Sad, pero hindi rin masisisi ang tao minsan dahil sa ibang dahilan.