You are viewing a single comment's thread from:

RE: Congratulations to the Winner of our 2nd Week "Buwan ng Wika" Writing Contest!

in Hive PH3 months ago

Omg!!! Salamat @hiveph sa pag feature ng aking blog!! Lubos kong kinagagalak na nanalo ang aking pinakamamahal na kaibigan, @ruffatotmeee! Binabati kita!! 👏😍

At sa aking mga kaibigan na napasama sa listahan, @eunoia101 , @jenthoughts , @anonymous02 at @rene.neverfound , lubos ko kayong hinahangaan mga kapatid ko!! ❤️

Hanggang sa muling pagsusulat. 🤗

Sort:  
 3 months ago  

Yiee nan, hanggang sa susunod na patimpalak kami ay susuporta 😍

Yiehhh, salamat labis akong natutuwa
at lubos ang aking pasasalamat dahil sabay sabay tayong lumalago. Apirrrr. Congrats sa'ting lahat abah 🥒🥳

send patola @ruffatotmeee ahhahaha!!! witwiw!! Send 1bch na dali hahah

thankk you po atee @usagidee !!!! congrats mga ate at kuyaa