[PL / ENG] Rowerem wodnym po Jeziorze Solińskim / Paddle boat on Lake Solina

in PL-TravelFeed3 months ago (edited)

Read this post on TravelFeed.io for the best experience


Jezioro solińskie

20220817_231131_0000.png

Nie musiałam długo się zastanawiać, który element naszej wyprawy nad Solinę chcę uwiecznić jako post na travelfeed.
Przecudne widoki, ciepły, letni wieczór, opary mgły unoszące się nad wodą i przysłaniające otaczające nas góry.
Coś pięknego.

I didn't have to think long which element of our trip to Solina I want to capture as a travelfeed post.
Wonderful views, a warm summer evening, mist vapors rising above the water and obscuring the surrounding mountains.
Something beautiful.

20220817_185027.jpg

20220817_190547.jpg

Wieczór tak piękny, że aż - jak to napisał Terry Pratchett - "kiczowaty".

An evening so beautiful that - as Terry Pratchett wrote - "kitschy".

20220817_185745.jpg

20220817_185751.jpg

Na nasz cel wakacyjny obraliśmy miejscowość Zawóz, co miało zasadniczo bardzo wiele plusów. Jednym z nich była ta wycieczka - cisza, spokój, tylko my na wodzie.

We chose Zawóz as our holiday destination, which had many advantages. One of them was this trip - peace, quiet, only us on the water.

20220817_190045.jpg

No dobrze, oczywiście nie tylko my. Był też pan rybak.

Okay, of course not only us. There was also a fisherman.

20220817_183615.jpg

20220817_185755.jpg

Niski poziom wody w Solinie początkowo bardzo nas przestraszył. Potem usłyszeliśmy, że to zwiększony spust wody, wynikający z pracy elektrowni, która przesyła prąd na Ukrainę. Nie wiem, czy ufam naszym władzom, czy mają pełną kontrolę nad tym co robią, ale i tak jestem nieco bardziej spokojna, niż gdybym sądziła, że ten spadek wód wynika po prostu z suszy.
Mając taką świadomość, że to tymczasowe działanie człowieka, mam ogromną nadzieję, że ta sytuacja już wkrótce minie i Solina wróci do swojej świetności.

At first, the low water level in Solina scared us a lot. Then we heard that it was an increased water discharge resulting from the operation of the power plant that sends electricity to Ukraine. I don't know if I trust our authorities or if they have full control over what they do, but I'm still a bit calmer than if I thought this water drop was simply due to drought.
Being aware that this is a temporary human action, I very much hope that this situation will soon pass and Solina will return to its glory.

20220817_180744.jpg

Niby tylko godzina rowerków wodnych, a widoki warte zapamiętania na całe życie. Polecam gorąco.

It's only like an hour of pedal boats, but the views are worth remembering for a lifetime. A must see, if you are here.

20220817_183630.jpg

20220817_183645.jpg

Jeśli jesteś ciekawy pozostałych wspominek po wakacjach nad Soliną, zapraszam do moich dziennych postów Actifit z tego wyjazdu:

If you are curious about other memories after vacation at Solina, I invite you to my daily Actifit posts from this trip:

Poznajemy Zawóz / Introducing Zawóz
Podróż sentymentalna: Polańczyk / A sentimental journey: Polańczyk
Czekaliśmy na naleśniki godzinę! (Żebyście Wy nie musieli?) / We waited for the pancakes for an hour! (So you don't have to?)
Dzień plażowy i trochę polskiej wsi / A beach day and a bit of Polish countryside
Wietrzny dzień nad Jeziorem Solińskim / A windy day at Lake Solina

View this post on TravelFeed for the best experience.

Pierwotnie opublikowano na Mój blog. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

Sort:  

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @polish.hive ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Congratulations @asia-pl! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@pl-travelfeed (TravelFeed team)

PS: Did you know that we recently launched the truvvl app? With truvvl, you can create travel stories on the go from your phone and swipe through nearby stories from other TravelFeed users. It is available on the Apple App Store and Google Play.