[PL / ENG] Spacer po centrum Wałbrzycha / Walk around the center of Wałbrzych

in PL-TravelFeed4 months ago (edited)

Read this post on TravelFeed.io for the best experience


W miniony weekend miałam okazję zapoznać się bliżej z miastem, które do tej pory kojarzyłam głównie z twórczości literackiej Joanny Bator. Joanno! Ten odrażający Wałbrzych nie tylko wcale nie odraża, ale wręcz potrafi być niezwykle uroczym miastem!

Last weekend I had the opportunity to get acquainted with the city, which so far I have mainly associated with the literary works of Joanna Bator. Joanna! This disgusting Wałbrzych not only is not disgusting, but can even be an extremely charming city!


Sąd Rejonowy w Wałbrzychu

District Court in Wałbrzych

Owszem, zdarzyło nam się przejechać przez okolice nieco bardziej ponure, ale ogólne wrażenie było dość pozytywne. Do czasu, aż odwiedziliśmy Śródmieście - spacer tutaj to już czysta przyjemność.

Yes, we did drive through a bit gloomier surroundings, but the overall impression was quite positive. Until we visited Śródmieście - a walk here is pure pleasure.


Budynek Poczty Polskiej

Polish Post Building

Doszliśmy do placu, który uznaliśmy pierwotnie za rynek. Cóż za zdziwienie, rynek to nie jest! Jest to za to Plac Magistracki, otoczony budynkiem Prokuratury i Urzędu Miejskiego.

We came to the square that we originally recognized as the market square. What a surprise, the market square it is not! Instead, it is the Municipality Square, surrounded by the building of the Prosecutor's Office and the City Office.


Urząd Miejski w Wałbrzychu

Town Hall in Wałbrzych

Poszliśmy dalej, no bo chwila moment, gdzieś tu przecież musi być Rynek.

We went on, because wait a minute, there must be the Market Square somewhere.

Jest i on - Rynek w Wałbrzychu. Ładne, kolorowe kamienice. W tle strzelista wieża kościoła, na który potem trochę polowaliśmy, żeby zrobić dobre zdjęcie z górą w tle (nie udało nam się znaleźć odpowiedniego punktu, niestety).
Minusem tego rynku to całkowity brak... życia. Jest jakiś kebab. Jest lumpex, biblioteka i chyba jakiś bank. Brakuje kafejek, restauracji, ludzi. Niestety.

There it is- the Market Square in Wałbrzych. Nice, colorful tenement houses. In the background, the soaring church tower, which we hunted a bit later to take a good photo with the mountain in the background (we couldn't find the right point, unfortunately).
The downside of this market is the complete lack of... life. There is some kebab. There's a second hand, a library, and maybe a bank. There are no cafes, restaurants or people. Pity.


Rynek


Jeśli sądzicie, że dwa place w bliskim sąsiedztwie w centrum miasta to mało, to Wałbrzych ma jeszcze Plac Kościelny.

If you think that two squares in close proximity to the city center is not enough, Wałbrzych has the third one - Church Square.

Jest i fragment Strzelistego. Przeziera nam tu i ówdzie, ale niestety, po wdrapaniu się na miłą górkę, inne budynki całkowicie przesłoniły nam widok. Nie udało nam się dorwać go w całości z odpowiedniej wysokości, a szkoda, bo te zachmurzone góry w tle byłyby cudne na takim ujęciu.

There is also a fragment of the Soarly. It blinks to us here and there, but unfortunately, after climbing a nice hill, other buildings completely blocked our view. We didn't manage to get it all from the right height, which is a pity, because those cloudy mountains in the background would be wonderful in such a shot.

Gdy w końcu udało się zrobić zdjęcie całej wieży, to niestety byłam zbyt nisko, aby złapać też te góry.

When I finally managed to take a picture of the entire tower, unfortunately I was too low to catch these mountains.

A dokładnie o takie tło mi chodziło:

And this is exactly the background I meant:


View this post on TravelFeed for the best experience.

Pierwotnie opublikowano na Mój blog. Blog na Hive napędzany przez dBlog.

Sort:  


The rewards earned on this comment will go directly to the people( @polish.hive ) sharing the post on Twitter as long as they are registered with @poshtoken. Sign up at https://hiveposh.com.

Congratulations, your post has been added to Pinmapple! 🎉🥳🍍

Did you know you have your own profile map?
And every post has their own map too!

Want to have your post on the map too?

  • Go to Pinmapple
  • Click the get code button
  • Click on the map where your post should be (zoom in if needed)
  • Copy and paste the generated code in your post (Hive only)
  • Congrats, your post is now on the map!

What a lovely location, rich architecture, and culture. The day was gloomy right? Imagine a sunny bright day walking there...Very nice place...

Hiya, @LivingUKTaiwan here, just swinging by to let you know that this post made it into our Honorable Mentions in Daily Travel Digest #1636.

Your post has been manually curated by the @pinmapple team. If you like what we're doing, please drop by to check out all the rest of today's great posts and consider supporting other authors like yourself and us so we can keep the project going!

Become part of our travel community:

Thank you for sharing this amazing post on HIVE!
  • Your content got selected by our fellow curator @priyanarc & you just received a little thank you via an upvote from our non-profit curation initiative!

  • You will be featured in one of our recurring curation compilations and on our pinterest boards! Both are aiming to offer you a stage to widen your audience within and outside of the DIY scene of hive.

Join the official DIYHub community on HIVE and show us more of your amazing work and feel free to connect with us and other DIYers via our discord server: https://discord.gg/mY5uCfQ !

If you want to support our goal to motivate other DIY/art/music/homesteading/... creators just delegate to us and earn 100% of your curation rewards!

Stay creative & hive on!

Congratulations @asia-pl! You received the biggest smile and some love from TravelFeed! Keep up the amazing blog. 😍 Your post was also chosen as top pick of the day and is now featured on the TravelFeed.io front page.

Thanks for using TravelFeed!
@lesiopm (TravelFeed team)

PS: Have you joined our Discord yet? This is where over 1000 members of the TravelFeed come together to chat. Join us!