[PL / ENG] Ciężko / Tough life My Actifit Report Card: September 28 2022

in Actifit2 months ago

No i dobre, wczoraj przynajmniej wyszliśmy do lekarza i do apteki.
A oprócz tego to było więcej niż pewne, że choroba Bombla zbiegnie się z natłokiem pracy - szybki projekt, w którym muszę się dość mocno zaangażować, akurat w te dni, kiedy ktoś najbardziej potrzebuje maminej opieki.
Niesprawiedliwe jest to życie czasem.

So it is good, at least we went to the doctor and the pharmacy yesterday.
Besides, it was more than certain that Baby's disease would coincide with a lot of work - a quick project in which I have to get involved quite a bit on those days when someone needs his Mum's care the most.
Life is so brutal sometimes.


_This report was published via Actifit app ([Android](https://bit.ly/actifit-app) | [iOS](https://bit.ly/actifit-ios)). Check out the original version [here on actifit.io](https://actifit.io/@asia-pl/actifit-asia-pl-20220929t084720979z)_


28/09/2022
6900
Daily Activity
Sort:  
Loading...